Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud s-au familiarizat cu bune practici în domeniul turismului din Regiunea de Dezvoltare Sud

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud s-au familiarizat cu bune practici în domeniul turismului din Regiunea de Dezvoltare Sud

   
24.11.2021   220 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud și ai Comisiei Regionale Sectoriale (CRS) pentru Dezvoltare Economică, Turism și Dezvoltare Urbană din componența acestuia au participat, în perioada 18-19 noiembrie 2021, în cadrul unui atelier de lucru cu genericul „Bune practici în domeniul turismului din Regiunea de Dezvoltare Sud. Oportunități de dezvoltare și valorificare a potențialului turistic", care a avut loc la Purcari, raionul Ștefan Vodă, și care s-a finalizat cu o vizită de documentare în locațiile cu potențial turistic sporit din Zona Ramsar „Nistrul de Jos", întreprinsă în vederea cunoașterii bunelor practici și realizării schimbului de experiență între membrii CRD Sud și specialiștii ADR Sud.

Ambele activități, care au fost gândite, de fapt, într-așa fel încât să se completeze una pe alta, au fost organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cooperare cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova și au avut drept obiectiv îmbunătățirea comunicării interne și externe a membrilor CRD Sud, identificarea și analizarea, în cadrul CRS pentru Dezvoltare economică, turism și dezvoltare urbană a CRD Sud, a problemelor și provocărilor actuale existente în domeniul turismului.

Totodată, activitățile date și-au propus să scoată în evidență și să familiarizeze membrii CRD Sud cu bunele practici de implicare a APL din Regiunea de Dezvoltare Sud în proiecte de turism, să fortifice și să consolideze eforturile APL de nivelurile I și II și a altor actori regionali în vederea descoperirii și valorificării potențialului turistic al Regiunii de Dezvoltare Sud și administrării atracțiilor naturale și antropice din zonă.

În cadrul atelierului de lucru, membrii CRD/CRS Sud au fost ghidați și instruiți de către expertul național în domeniul turismului, Viorel Miron, președinte al Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova, în ceea ce privește necesitatea actualizării Programului regional sectorial de turism în Regiunea de Dezvoltare Sud și reactivării Grupurilor raionale de lucru pe probleme de turism. Totodată, participanții au aflat care sunt modalitățile de susținere a sectorului turistic din perspectiva autorităților raionale (APL II), fiindu-le prezentată, drept model, o strategie de dezvoltare a turismului elaborată în cadrul proiectelor transfrontaliere susținute de Uniunea Europeană în Moldova, și anume Strategia de dezvoltare turistică al raionului Cantemir, menită să promoveze domeniile prioritare ale dezvoltării turismului din raionul Cantemir, cooperarea antreprenorial-turistică în bazinul Mării Negre și să îmbunătățească vizibilitatea turistică la nivel transfrontalier a raionului Cantemir.

Un alt subiect important abordat în cadrul trainingului a fost cel cu privire la implicarea primăriilor în proiecte de turism, în acest scop membrilor CRD/CRS Sud fiindu-le prezentate un șir de bune practici și pașii necesari de urmat. Astfel, au fost  prezentate exemple de cartare a potențialului turistic local și de organizare a circuitelor turistice în localitățile Cioburciu, Popeasca, Selemet, Vadul lui Isac, Slobozia Mare ș.a.

Pe final, participanții la instruire au discutat despre potențialul istoric, meșteșugăresc, gastronomic al raioanelor pe care le reprezintă ca imbold pentru dezvoltarea turismului în Regiunea de Dezvoltare Sud, au realizat un schimb de opinii privind realizările și provocările legate de sectorul turistic în activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. De asemenea, membrii CRD Sud au participat în cadrul unui exercițiu  de identificare a unor idei de proiecte regionale în domeniul sporirii atractivității turistice a zonei și au conștientizat necesitatea cooperării și dezvoltării parteneriatelor pentru sporirea competitivității destinațiilor turistice.

Evenimentul de la Purcari s-a finalizat cu o vizită de studiu la obiectivele și locațiile turistice din Zona Ramsar "Nistrul de Jos", fiind realizat un schimb de experiență cu actorii implicați în prestarea serviciilor turistice din zona turistică respectivă.

Membrii CRD/CRS Sud au făcut, mai întâi, un popas în localitatea Olănești, supranumită și satul sultanului, unde au explorat Pădurea Împărătească și au admirat râul Nistru în cea mai bogată parte a lui. După care, aceștia au efectuat un șir de vizite la Muzeul de etnografie din satul Crocmaz, la Hanul Tudorei pe Drumul comercial moldovenesc medieval și Muzeul "La bunici" din Tudora, la pensiunile turistice „Meșter Faur" (s. Cioburciu), „Curtea  Porumbeilor" (s. Palanca), „La Tudora" (s. Tudora), poposind și în atracția turistică cu trecut istoric bogat "Cișmeaua din Căplani" sau "Porțile Raiului", un loc deosebit, plin de legende și tradiții, care se află în satul Căplani din raionul Ștefan Vodă.

Aceste activități au fost realizate în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional din Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova".