Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii CRD Sud și-au fortificat cunoștințele în domeniul managementului elaborării proiectelor

Membrii CRD Sud și-au fortificat cunoștințele în domeniul managementului elaborării proiectelor

   
16.09.2021   290 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud, împreună cu specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelurile I și II din cele opt raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud, au participat, în perioada 13-15 septembrie 2021, în cadrul unui atelier de instruire cu tematica ,,Managementul elaborării proiectelor".

Atelierul de lucru a fost organizat de ADR Sud în parteneriat cu Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de GIZ Moldova.

Instruirea a avut drept scop sporirea cunoștințelor și capacitarea membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în domeniul managementului proiectelor și formarea abilităților și deprinderilor practice privind elaborarea de proiecte în raport cu nevoile politicii regionale și oportunitățile de finanțare.

Cursul, cu o durată de trei zile, a fost prestat de către cadrele didactice cu vastă experiență în domeniu din cadrul Academiei de Administrare Publică - dna Veronica Butnaru, magistru, și dna Tatiana Șaptefrați, doctor, conferențiar universitar, care au antrenat participanții la curs în diferite activităţi practice, simulări, studii de caz, discuţii în grup etc.

În debutul primei zile de instruire, formatoarea Veronica Butnaru a realizat, mai întâi de toate, o inițiere a participanților  la instruire în managementul ciclului de proiect, vorbindu-le celor prezenți la eveniment despre criteriile de clasificare a proiectelor, etapele ciclului de proiect, tipurile de proiecte etc.

De asemenea, instruirea s-a axat pe analiza ghidului solicitantului, a cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate și a planului de afaceri, pe evidențierea criteriilor de evaluare a proiectului și a punctajelor alocate, fiind definit clar rolul consultantului în dezvoltarea unui proiect și a managerului de proiect, responsabil de implementarea acestuia.

Tot aici, participanții au discutat despre situația actuală din Regiunea de Dezvoltare Sud care se atestă în domeniile alimentare cu apă și canalizare, economie și turism. Participanții au fost antrenați în procesul de analiză a informațiilor prezentate și identificarea problemelor comune pentru fiecare dintre domeniile prezentate în cadrul atelierului.

Ulterior, fiind ghidați de experta Veronica Butnaru, participanții au formulat concepte de proiecte viabile care ar putea fi dezvoltate, fiind divizați în echipe. După care, împreună cu formatoarea Tatiana Șaptefrați au elaborat, pentru fiecare notă conceptuală, matricea cadrului logic.

Pe parcursul atelierului de lucru, reprezentanții din regiune au punctat elementele principale ale unui concept de proiect și au stabilit care sunt condițiile unui proiect de succes. În cadrul aceluiași atelier, membrii CRD Sud și alți actori regionali au învățat cum trebuie să fie făcută divizarea rolurilor partenerilor pentru promovarea conceptelor, iar după prezentarea conceptelor s-au discutat părțile tari și  aspectele care necesită a fi îmbunătățite pentru fiecare caz individual.

„Acest atelier este unul binevenit pentru faptul că ne-a oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a căpăta cunoștințe și abilități de scriere a unor proiecte viabile, de succes. Totodată, ne-a făcut ca să ne împărtășim ideile, să cunoaștem mai amănunțit problemele cu care se confruntă regiunea noastră și să identificăm în comun soluțiile optime. Am constatat că majoritatea problemelor sunt actuale pentru mai multe localități și raioane, iar abordarea și soluționarea lor în comun este una mult mai eficientă", a declarant Valeriu Musteață, primarul satului Săiți din raionul Ștefan Vodă, membru al CRD Sud.

Amintim că CRD este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Consiliul este responsabil de dezvoltarea generală în regiune și de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională și a Planului de acțiuni. CRD Sud este alcătuit din președinții raioanelor componente și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, ai societății civile și sectorului privat din fiecare raion al regiunii. Regiunea Sud cuprinde raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cahul, Cantemir și Taraclia.