Prima   -  Presa   -  Noutăți - Anunț privind relansarea procedurii de pre-calificare la Contractul Nr.2 Statia de Epurare a Apelor Uzate Cahul

Anunț privind relansarea procedurii de pre-calificare la Contractul Nr.2 Statia de Epurare a Apelor Uzate Cahul

   
07.04.2021   253 Accesări  

Agenția de Executare a Proiectului (AEP): Municipalitatea Cahul (AEP 1) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2), anunță desfășurarea REPETATĂ a procedurii de precalificare a contractanților pentru contractul de lucrări  nr: 45232420-2 pentru proiectarea și construcția noii stații de epurare a apelor uzate din Cahul.

Municipalitatea Cahul intenționează să precalifice contractanții pentru contractul de lucrări nr: 45232420-2 pentru proiectarea și construcția noii stații de epurare a apelor uzate din Cahul, cuprinzând printre altele următoarele lucrări:

  • Tratarea mecanică a apelor uzate, cuprinzând:

-       Camera de recepție,

-       Grătare fine,

-       Stație de recepție fecale,

-       Controlul mirosului,

-       Eliminarea  nisipului și a materiilor plutitoare,

-       Măsurarea debitului,

-       Decantor primar.

  • Tratarea biologică a apelor uzate, cuprinzând:

-       Stație de pompare intermediară,

-       Eliminarea carbonului organic,

-       Decantor secundar,

-       Stație de pompare a nămolului,

-       Conductă de evacuare a efluentului cu cămin de control și conductă de evacuare (aproximativ 4,5 km lungime de-a lungul secțiunilor cu un nivel parțial ridicat al apelor subterane, traversarea liniei feroviare existente, traversarea barajului de protecție împotriva inundațiilor, traversarea canalului fluvial vechi).

  • Tratarea nămolurilor incluzând stabilizarea, îngroșarea și deshidratarea;
  • Sisteme auxiliare și infrastructură, cum ar fi clădirea administrativă cu laborator, rețele electrice , garaje și atelier, încăperea pentru grătare, clădirea de tratare a nămolului, conectare la infrastructura publică, etc.;
  • Sistem SCADA pentru întregul sistem de canalizare din Cahul;
  • Instruire, darea în exloatare.

Precalificarea va fi efectuată prin procedurile specificate în documentul de precalificare și este deschisă tuturor solicitanților eligibili, astfel cum sunt definite în Ghidul KfW pentru achiziții (www.kfw-entwicklungsbank.de), versiunea ianuarie 2019.

Lucrările vor fi licitate în conformitate cu Documentele Standard de Achiziții KfW. Contractul de lucrări va respecta reglementările din Condițiile FIDIC ale Contractului pentru Proiectare și Construcția Stației (Proiectare de către contractant - Cartea Galbenă).

Solicitanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și un set complet de documente de precalificare în limba engleză, gratuit, la depunerea unei cereri scrise prin e-mail la următoarea adresă:

primariacahul@gmail.com 

Toate e-mailurile trebuie trimise și la adresa:

jan.vogt@fwt.fichtner.de 

Cererile pentru precalificare trebuie depuse în plicuri însemnate clar și transmise la adresa de mai jos până la ora 12:00, ora din Moldova (UTC +2: 00 h) la 12 mai 2021. Cererile depuse după termenul  limită vor fi respinse.

Municipalitatea Cahul

În atenția: Dl. Nicolae Dandis

Piata Independentei 6

3909, or. Cahul           

1421 PQ Contract 2 WWTP Publication 210330 Vvj Ro