Prima   -  Presa   -  Noutăți - Cu suportul Uniunii Europene, cetățenii din orașul Leova vor beneficia de servicii moderne de canalizare

Cu suportul Uniunii Europene, cetățenii din orașul Leova vor beneficia de servicii moderne de canalizare

   
06.04.2021   1306 Accesări  

Peste 1 700 de locuitori ai orașului Leova vor avea acces la un sistem de canalizare centralizat în rezultatul construcției, în această urbe, a 13,5 km de rețele interne de canalizare și a racordării la aceste rețele a 690 de case individuale de locuit. Noile rețelele interne de canalizare sunt construite în cadrul măsurii investiționale „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova", susținute financiar de Uniunea Europeană.

Startul lucrărilor de construcție în cadrul proiectului dat, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), a fost dat în luna octombrie a anului 2020. Astfel, până în prezent, rețeaua de canalizare este construită deja în proporție de 50 la sută, fiind montate parțial căminele de vizitare. Iar circa 60% din numărul planificat de consumatori au fost racordați la noua rețea de canalizare.

De asemenea, de către operatorul economic contractat  - „Polimer Gaz Conducte" SRL, a fost montată stația de pompare a apelor uzate prefabricată, complet echipată, care, în scurt timp, urmează a fi testată și pusă în funcțiune.

Calitatea lucrărilor executate este verificată în permanență de dirigintele de șantier, responsabilul tehnic al autorității contractante și reprezentanții GIZ.

Periodic, mersul și calitatea lucrărilor executate este monitorizată și de către autoritatea contractantă - Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Recent, directorul ADR Sud, Maria Culeșov, și șeful Secției Managementul integrat al proiectelor, Andrei Popușoi, au efectuat o vizită de monitorizare la șantierul de construcție a rețelei de canalizare din orașul Leova, fiind însoțiți de primarul localității beneficiare, Alexandru Bujorean, și directorul Întreprinderii municipale "Apă-Canal Leova" SA, Victor Antoniu.

A fost notificat faptul că lucrările se desfășoară în regim normal, fără careva abateri de la graficul de execuție. Cu acordul APL, au fost efectuate unele lucrări de tăiere a învelișului asfaltic pe o porțiune cu o lungime de 60 m.l. Asfaltul decopertat a fost transportat spre reutilare la compania locală de drumuri. Antreprenorul a ținut să precizeze că, în special, în mare parte, lucrările de branșare a consumatorilor au fost executate pe drumuri preponderent din pietriș. Totodată, acesta a informat părțile implicate în implementarea proiectului despre lucrările pe care urmează să le realizeze în perioada imediat următoare și provocările cu care se confruntă.

 "Canalizarea reprezintă o miză majoră atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru dezvoltarea durabilă. Existenţa unui sistem de canalizare coerent condiţionează calitatea mediului înconjurător şi implicit a vieţii. Prin intermediul acestui proiect, Uniunea Europeană asigură suportul pentru îmbunătățirea vieții cotidiene a moldovenilor, contribuind la o mai bună infrastructură de alimentare cu apă și de canalizare în mediul rural. Grație investițiilor europene, cetățenii din Regiunea de Dezvoltare Sud vor avea acces la servicii publice de calitate, moderne și durabile de aprovizionare cu apă și sanitație", a accentuat Maria Culeșov, director al ADR Sud.

La rândul său, Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, a menționat și el importanța acestui proiect de infrastructură și a exprimat recunoștința sa Uniunii Europene pentru sprijinul financiar acordat.

„Sunt ferm convins că acest proiect, precum și alte proiecte investiționale care se realizează, la moment, în raionul Leova cu sprijinul Uniunii Europene, va plasa orașul nostru în rândul localităților în care serviciile de calitate sunt și pot fi prestate la standarde europene. Cu regret, nu toți cetățenii conștientizează încă pe deplin urmările pozitive ale acestei investiții pentru sănătatea lor și pentru protecția mediului ambiant. Dar, cu siguranță, copiii și nepoții noștri vor aprecia ceea ce realizăm noi astăzi, împreună cu partenerii noștri, la Leova", a declarat Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova.

Proiectul„Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova" este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Sud și proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL). Proiectul MSPL este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).