Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii CRD Sud au luat act de realizările de anul trecut ale ADR Sud și au aprobat Planul provizoriu de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, pentru 2021

Membrii CRD Sud au luat act de realizările de anul trecut ale ADR Sud și au aprobat Planul provizoriu de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, pentru 2021

   
31.03.2021   294 Accesări  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-a întrunit în ședință ordinară, miercuri, 31 martie a.c., pentru a audia Raportul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) Sud 2016-2020 și cel privind activitatea ADR Sud în anul 2020. Factorii de decizie regionali au luat act de activitățile realizate de Agenție în vederea implementării proiectelor investiționale finanțate din FNDR și din surse externe și au aprobat Planul de implementare a SDR Sud și al activității operaționale a ADR Sud pentru anul 2021. Totodată, au dezbătut și operat unele modificări și completări la Regulamentul de organizare și funcționare a CRD Sud.

Anunțându-se a fi deliberativă, ședința a fost prezidată de către Mihail Olărescu, președinte al raionului Cimișlia și vicepreședinte al CRD Sud, care a dat start lucrărilor forului regional, enunțând principalele obiective și supunând votului ordinea de zi a ședinței.

La ședința CRD Sud a participat, Igor Malai, șeful  Direcției Politici de dezvoltare regională în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Reprezentantul MADRM a vorbit despre acțiunile care se întreprind de către autoritățile centrale în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare regională, cum ar fi asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate, asigurarea unie creșteri economice sustenabile și îmbunătățirea guvernanței în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Totodată, Dl Igor Malai a punctat asupra importanței implementării, în Regiunea Sud, a Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova 2021-2027, aprobat prin Hotărâre de Guvern, care va fi susținut financiar din contul și în limita alocațiilor aprobate în bugetul de stat, din surse ale localităților beneficiare și resurse financiare ale programelor de asistență externă, și care are menirea să susțină accelerarea dezvoltării socio-economice a 6 municipii - centre regionale în Republica Moldova, în vederea transformării acestora în poli de creștere, capabili să susțină difuzarea dezvoltării în zonele rurale proxime (municipiile Cahul, Comrat, Ungheni, Orhei, Soroca și Edineț).

Responsabilul din domeniu a menționat că, la nivel central, cu suportul ministerului de resort și al partenerilor de dezvoltare, a fost elaborată Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2021-2027, care își propune drept obiectiv general creșterea competitivității și dezvoltări durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor, menționând că politica de dezvoltare regională începe a produce primele rezultate de impact sistemic în Republica Moldova, astfel, pentru prima dată în ultimii 30 de ani s-a reușit o încetinire (încă fragilă) a tendințelor de concentrare disproporționată a resurselor în municipiul Chișinău în detrimentul restului teritoriului național.

În cele ce urmează, membrii CRD Sud au examinat chestiunea cu nr. 1 de pe ordinea de zi, cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a CRD Sud. Documentul în cauză a fost spus unei examinări repetate, fiind ajustat conform prevederilor legale și propunerilor parvenite din partea comisiei de specialitate și membrilor forului regional și aprobat în întregime cu votul majorității membrilor CRD Sud prezenți la ședință.

Ulterior, în cadrul aceleiași ședințe, Ion Pânzari, specialist principal în cadrul Direcției politici de dezvoltare regională din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a prezentat membrilor CRD Sud o informație cu referire la draftul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2021-2027. Responsabilul a menționat că noul document de planificare strategică se bazează pe un concept nou de dezvoltare regională, care reflectă lecțiile învățate în experiența de 10 ani de implementare a politicii în domeniu, precum și tendințele europene de schimbare a abordării dezvoltării regionale, bazate pe dezvoltarea echilibrată în regiuni, cu principii de competitivitate teritorială.

Reprezentantul MADRM a mai informat că la baza elaborării actualului proiect al SNDR au stat concluziile analizei aprofundate a tendințelor de dezvoltare socio-economică a regiunilor în perioada 2005-2020, noul concept de dezvoltare regională în Republica Moldova, Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030", precum și Acordul de Asociere RM-UE.

Șefii subdiviziunilor Monitorizare și evaluare, Planificare și cooperare regională din cadrul ADR Sud, Andrei Tomescu și Anastasia Rusu, au adus la cunoștința membrilor CRD Sud informații privind realizările obținute de ADR Sud în anul 2020 și activitățile care se regăsesc pe agenda instituției în anul curent, 2021.

Prin intermediul unui raport amplu ce a vizat activitățile desfășurate pe parcursul anului trecut, vorbitorii au prezentat actorilor de dezvoltare regională și invitaților la ședință cele mai importante rezultate obținute de specialiștii Agenției în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională, planificare și cooperare regională, comunicare și transparență, organizare evenimente de promovare a regiunii, schimb de experiență și bune practici etc.

Totodată, membrii CRD Sud au fost informați despre activitățile Agenției planificate pentru anul 2021, care se regăsesc în Planul provizoriu de acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, în anul 2021.

Potrivit raportului, în 2020, ADR Sud a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Astfel, valoarea totală a investițiilor în Regiunea de  Dezvoltare Sud a constituit, în anul precedent, circa 97 milioane de lei, dintre care 40,46 milioane de lei au fost alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), iar 56,32 de milioane - din surse de finanțare externe.

Astfel, în perioada de referință instituția a implementat 10 proiecte investiționale, inclusiv 4 proiecte finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), 4 proiecte finanțate de Uniunea Europeană (UE), prin intermediul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 1 proiect finanțat de Guvernul Federal al Germaniei, prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW, și 1 proiect finanțat de UE în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova.

Membrii CRD Sud au luat act de activitățile realizate de Agenție în vederea implementării proiectelor investiționale finanțate din FNDR și din sursele UE, de rolul și atribuțiile care le revin în realizarea obiectivelor politicii naționale și regionale în domeniul dezvoltării regionale, precum și de atribuțiile și activitatea curentă a ADR Sud, instituție ce realizează obiectivele regionale și naționale de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova.

Un alt subiect pus în discuție în cadrul ședinței CRD Sud s-a axat pe activitățile reflectate în Planul anual provizoriu privind implementarea SDR Nord 2016-2020 în anul 2021. În acest context, șefa Secției Planificare și cooperare regională, Anastasia Rusu, i-a informat pe consilieri că, în 2021, ADR Sud va continua să implementeze 3 proiecte finanțate din FNDR, lansate anterior.Totodată, Agenția va continua implementarea a 4 proiecte finanțate de UE, prin intermediul GIZ, a proiectului "Renașterea meșteșugurilor autentice populare - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă", implementat de ADR Sud în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova, cu finanțare din UE, și a proiectului „Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul", finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii KfW și de UE.

De asemenea, printre activitățile planificate de ADR Sud în anul curent se numără elaborarea și aprobarea Programului Operațional Regional 2021-2023, elaborarea a trei cereri de finanțare depuse în cadrul concursului de proiecte (apelul pe listă), cu finanțare din FNDR, pentru perioada 2021-2023 ș.a.

Membrii CRD Sud au aprobat Planul de implementare a SDR Sud pentru anul 2021. De asemenea, membrii CRD Sud au aprobat componența grupului de lucru privind elaborarea Programului Operațional Regional (POR) pentru perioada 2021-2023. Detalii despre acest subiect a prezentat Irina Coroian, specialistă în planificare și cooperare regională la ADR Sud.