Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) identifică oportunități de cooperare pentru viitor

Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) identifică oportunități de cooperare pentru viitor

   
26.03.2021   272 Accesări  

Maria Culeșov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, alături de alți factori de decizie din cadrul agențiilor similare din regiunile Nord, Centru și UTA Găgăuzia ale Republicii Moldova, a avut, recent, o întrevedere cu reprezentanții Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD). Întrevederea bilaterală a avut loc la Chișinău, reprezentanții celor două țări propunându-și să discute și să identifice noi domenii de cooperare pentru viitor.

În cadrul întrevederii părțile au discutat despre criteriile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor  de dezvoltare și de asistență tehnico-financiară în domeniul dezvoltării regionale și protecției mediului.

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a relatat despre experiența vastă a instituției în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională, punctând asupra faptului că în sudul Republlicii Moldova se implementează proiecte de investiții nu doar din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), ci și cu suportul partenerilor străini, cum ar fi Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei, Băncii KfW ș.a. Mai mult de atât, șefa ADR Sud a specificat că, în contextul în care posibilitățile FNDR sunt limitate, suportul partenerilor externi este unul semnificativ și de o importanță majoră pentru Regiunea de Devoltare Sud și pentru Republica Moldova în general.

În această ordine de idei, Maria Culeșov a menționat că relațiile de colaborare dintre țara noastră și Republica Franceză în diverse domenii, inclusiv în vederea realizării politicii Uniunii Europene în domeniul dezvoltării regionale sunt de o importanță cardinală și în beneficiul cetățenilor.

În același context, directorul ADR Sud a exprimat deschiderea și disponibilitatea de a identifica, pentru viitorul apropiat, domenii de interes comune și oportunități de cooperare cu partenerii francezi în ceea ce ține de atragerea investițiilor în domeniul implementării proiectelor de infrastructură de alimentare cu apă și sanitație și reabilitare a stațiilor de epurare, managementului integrat al deșeurilor, proiectelor de dezvoltare a infrastructurilor de afaceri și susținerii mediului antreprenorial din regiune, etc.

Drept răspuns, delegația franceză a mulțumit directorului ADR Sud pentru că a împărtășit cu ei cunoștințele și competențele de care dispune și și-a exprimat interesul sporit pentru colaborare și împărtășirea bunelor practici în domeniile sistemelor de apă, gestionarea integrată a resurselor de apă, managementul deșeurilor solide, prevenirea inundațiilor și sistemelor de irigare, energia regenerabilă neconvențională, politicile ecologice și masă verde, adaptarea la schimbările climatice ș.a.

Mențonăm că grupul „Agenția Franceză pentru Dezvoltare - Expertise France - Proparco" a efectuat, săptămâna aceasta, o misiune exploratorie în Republica Moldova în vederea examinării oportunităților de cooperare în sprijinul dezvoltării țării și al programului de reforme în curs de desfășurare și care urmează a fi implementate.