Prima   -  Presa   -  Noutăți - ADR Sud și Primăria municipiului Cahul au desfășurat o ședință de lucru privind implementarea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027)

ADR Sud și Primăria municipiului Cahul au desfășurat o ședință de lucru privind implementarea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027)

   
16.03.2021   87 Accesări  

Marți, 16 martie 2021, ADR Sud a organizat prima ședință pe marginea asigurării implementării Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027). Ședința a fost desfășurată în regim online, iar în cadrul acesteia specialiștii secției Planificare strategică și cooperare regională din cadrul Agenției au discutat cu primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, și angajații acesteia despre planul de acțiuni privind implementarea Programului în anul curent.

De menționat, că ADR Sud urmează să acorde administrației publice locale din municipiul Cahul suport în procesul de elaborare a Planului operațional de implementare a Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027) la nivel local și să ofere asistență informațională și suport în elaborarea / actualizarea documentației strategice și urbanistice a municipiului beneficiar al Programului.

La rândul ei, autoritatea adminstrației publice locale din municipiul Cahul urmează să înainteze, în perioada septembrie-octombrie 2021, propuneri de proiecte către ADR Sud, aceasta ulterior avizându-le și incluzându-le în Planul anual de finanțare.

Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova urmează a fi implementat în perioada 2021-2027 și are drept scop dezvoltarea socio-economică a șase municipii - centre regionale din Republica Moldova, printre care și municipiul Cahul din Regiunea de Dezvoltare Sud, în vederea transformării acestora în poli de creștere, capabili să susțină extinderea dezvoltării în zonele rurale proxime și să asigure ocuparea forței de muncă, astfel încât rețeaua de orașe-poli de creștere regională să devină atractivă pentru locuitori, antreprenori și vizitatori.

Obiectivele specifice al Programului urmăresc îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces cu zonele adiacente; dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea; revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice; modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice.

Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova, aprobat de Guvernul RM în decembrie 2020, a fost elaborat pentru asigurarea implementării Legii nr. 239/2016 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020. Implementarea Programului urmează să sprijine realizarea Agendei 2030 de dezvoltare durabilă în Republica Moldova.