Prima   -  Presa   -  Noutăți - Specialiștii ADR Sud și cei din cadrul consiliilor raionale au fost familiarizați cu noțiunea de specializare inteligentă, condiție cheie pentru atragerea fondurilor europene

Specialiștii ADR Sud și cei din cadrul consiliilor raionale au fost familiarizați cu noțiunea de specializare inteligentă, condiție cheie pentru atragerea fondurilor europene

   
16.12.2020   433 Accesări  

Astăzi, 16 decembrie 2020, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, în cooperare cu  Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a organizat o sesiune de informare online privind specializarea inteligentă a regiunilor care a avut drept scop familiarizarea participanților cu conceptul și procesul de elaborare a Strategiei de specializare inteligentă (S3 smart specialization strategy), cartografierea rezultatelor potențialului economic, științific și inovațional al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova.

La sesiunea de informare au participat, alături de specialiștii ADR Sud, reprezentanții Direcțiilor economie și atragerea investițiilor din cadrul Consiliilor Regionale Căușeni, Ștefan Vodă, Cantemir, Taraclia.

Conceptul de "specializare inteligentă" a fost prezentat în cadrul sesiunii de informare de către expertul Sergiu Porcescu, ca un proces de transformare economică bazată pe cunoaștere, realizată prin intermediul politicii inovaționale concentrată spațial; acest proces are loc de jos în sus și este posibil printr-un dialog public-privat prin alocarea optimă de resurse publice.

Expertul a punctat asupra faptului că specializarea inteligentă este o abordare pe care Comisia Europeană o consolidează în cadrul programelor politicii sale de coeziune. În Uniunea Europeană, elaborarea de strategii în materie de cercetare şi inovare bazate pe conceptul de specializare inteligentă este una dintre condiţiile esenţiale pentru accesarea fondurilor structurale începând din anul 2014.

"În contextul în care identificăm imposibilitatea de a finanța toate necesitățile sectorului public, Strategia de specializare inteligentă (S3) este o soluție deoarece prevede prioritizarea și investirea în domeniile cu masă critică, dinamică de creștere și cele mai mari șanse de impact. Elaborarea și implementarea S3 prevede implicarea mediului de afaceri, mediului academic (științific), a societății civile și a APL, toți actorii implicați contribuind esențial la proces", a ținut să menționeze dl Sergiu Porcescu..

În cele ce urmează, participanții la sesiunea de informare au putut afla că elaborarea S3, la fel ca și a altor documente similare, prevede un șir de etape și acțiuni esențiale, cum ar fi: analiza contextului regional și a potențialului pentru inovare; crearea unei structuri incluzive de guvernanță, producerea unei viziuni comune despre viitorul regiunii, selectarea unui număr limitat de priorități pentru dezvoltare, stabilirea unui mix potrivit de politici, integrarea mecanismelor de monitorizare și evaluare.

Până la moment, conform informațiilor prezentat de experți, în Republica Moldova a fost realizată prima etapă - cartografierea, și au fost realizate obiectivele  stabilite pentru acest proces. Conform prognozelor, specializarea inteligentă are potențial în Republica Moldova și poate fi, la moment, identificată în mai multe documente și politici naționale. Pentru a trece la cea de-a doua etapă, este necesar de creat focus grupuri pe sectoare.

În această ordine de idei, Sergiu Porcescu a făcut referire la exemple de succes de elaborare a strategiei de specializare inteligentă în țările UE, și anume în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională  Nord-Est din România; Centre-Val de Loire din Franța ș.a.

Din relatările expertului, participanții la sesiunea de informare au putut afla că domeniile prioritare preliminare pentru intervenții inovative identificate pentru Republica Moldova sunt: industrie chimică, materiale și nanotehnologoii; agricultură și procesare; energie; ICT; sănătate, biomedicină și farmaceutică; tehnologii electrice și electronice; fabricare de mașini, utilaje și echipamente; industrii, servicii și științe ale mediului. Totodată, a fost pregătită o listă a organizațiilor și persoanelor care au tangență la prioritățile S3 la nivel național și în fiecare regiune, și creată o pagină webhttp: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home pentru beneficiari.

Partea a doua a sesiunii de informare online a fost moderată de căte Diana Russu, șefa direcției de susținere și promovare din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Moderatoarea a prezentat rezultatele cartografierii potențialului economic, științific și de inovare a Republicii Moldova în baza datelor din BNS pentru anii 2014-2016, axându-se pe 5 zone: municipiul Chișinău, Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia.

Pentru identificarea industriilor în care regiunile au o masă critică de activități și specializare, a fost calculat "coeficientul locației", iar ulterior identificate domeniile prioritare cu potențial economic pentru specializarea inteligentă. Pentru zona sud acestea fiind: Agricultură și industria alimentară, și anume Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, și Cultivarea plantelor din culturi nepermanenteFabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidonFabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoaseFabricarea băuturilorEnergie regenerabilă, și anume: producţia gazelor, distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte.

Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în baza sondajului care a implicat în total 166 întreprinderi din zona sud, 25,9% dintre aceștea desfășoară activități de inovare, preponderent în procesul de producere; din cei care pledează pentru inovare în produs, prevalează inovațiile pentru piață/marketing.

Industriile cu potențial de inovare identificate pentru zona sud sunt: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon; fabricarea băuturilor; fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă. Cu toate acestea, chiar și la nivel de țară, 90% din bugetul alocat pentru cercetare este utilizat pentru salarii și cheltuieli operaționale și doar 10% - pentru procurarea utilajului, astfel calitatea serviciilor din domeniu fiind joasă.

În vederea fortificării domeniului de inovare în antreprenoriat, se promovează clusterizarea. Domeniile prioritare identificate pentru crearea clusterelor în zona sud sunt serviciile de mediu, creșterea animalelor și prelucrarea cărnii.