Prima   -  Presa   -  Noutăți - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și-a aprobat propriul Regulament de organizare și funcționare și a instituit două comisii regionale sectoriale

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și-a aprobat propriul Regulament de organizare și funcționare și a instituit două comisii regionale sectoriale

   
30.11.2020   425 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-au reunit vineri, 27 noiembrie a.c., în ședință ordinară. Ședința a fost precedată de un atelier de lucru care a avut ca scop fortificarea capacităților de comunicare pe interior a membrilor CRD Sud, cât și familiarizarea acestora cu rolul lor în procesul de dezvoltare regională.

Ambele activități au fost realizate în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de GIZ Moldova.

Ședința forului regional a fost prezidată de vicepreședintele CRD Sud, Marcel Cenușa, anunțându-se a fi deliberativă dată fiind prezența a 22 de consilieri din numărul total de  32 de membri.

Prezent la ședință, Ghenadie Iurco, Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a subliniat importanța implicării active a tuturor membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în procesul de realizare a politicilor de dezvoltare regională. Înaltul demnitar a apreciat efortul CRD Sud de a fi un organ cu adevărat lucrativ și a avea un Regulament propriu, subliniind că este binevenit faptul ca CRD-ul să devină un forum de idei, unde să fie discutate cele mai stringente probleme și provocări, astfel încât să se ajungă, în cele din urmă, la consens și o viziune comună privind  dezvoltarea dinamică a regiunii.

La rândul său, Igor Malai, șeful Direcției Politici de dezvoltare regională din cadrul MADRM, a declarat că salută inițiativele care au apărut în cadrul forului regional din Sud și speră că această nouă abordare a aleșilor regionali în ceea ce privește asumarea de către ei a unui rol activ de coordonare, promovare și implementare a obiectivelor politicii de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Sud va aduce rezultate frumoase în viitorul apropiat.

După enunțarea obiectivelor ședinței, membrii CRD Sud au aprobat agenda și au purces la examinarea principalelor chestiuni de pe ordinea de zi a ședinței.

Printre acestea s-au numărat chestiunile legate de examinarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, precum și cea cu privire la constituirea Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) și aprobarea unor modificări la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiilor Regionale Sectoriale din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

Astfel, în procesul examinării în plen a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, în calitatea sa de membru al Comisiei de elaborare a Regulamentului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, a făcut o scurtă prezentare a documentului respectiv, specificând că actualul proiect a fost elaborat reieșind din prevederile relevante ale Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională in Republica Moldova, în special art. 7 alin. (5) al Legii menționate ce prevede măsura de aprobare a propriilor regulamente de activitate ale Consiliilor de Dezvoltare Regională, instituite la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare.

Totodată, dl Alexandru Bujoreanu a menționat că Regulamentului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 127 din 08.02.2008, cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI, din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.

 Pe de altă parte, proiectul Regulamentului a fost elaborat reieșind din dificultățile generate de virusul COVID -19, care a afectat societatea noastră și întreaga lume. Astfel în conținutul textual al acestuia au fost trecute prevederi specifice ale modului de desfășurare a ședințelor de lucru ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în regim online, aceasta fiind o măsură imperios necesară pentru protejarea membrillor CRD și angajaților ADR Sud și diminuarea riscului de infecție cu noul virus COVID - 19.

După un șir de dezbateri, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud  a fost aprobat în întregime, cu votul unanim al membrilor CRD Sud.

De asemenea, cu votul unanim al membrilor CRD Sud a fost adoptată Decizia 04/02 din 27.11.2020 privind constituirea a două Comisii Regionale Sectoriale în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, și anume: Comisia regională sectorială în domeniul Dezvoltare Economică, Turism și Dezvoltare Urbană și Comisia regională sectorială în domeniul Alimentare cu Apă, Canalizare și Infrastructură. De asemenea, membrii CRD Sud au aprobat componența nominala a Comisiilor Regionale Sectoriale care vor activa în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii CRD Sud au luat act de Raportul de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regonală Sud 2016-2020, în perioada ianuarie-octombrie 2020, prezentat de directorul Agenției de Dezvoltare Regională  Sud, Maria Culeșov.