Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud a organizat un atelier de lucru pentru membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a organizat un atelier de lucru pentru membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

   
27.11.2020   323 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud s-au întrunit joi, 26 noiembrie a.c., la Purcari, în cadrul unui atelier de lucru cu genericul "Dezvoltatea regioпală și fortificarea rolului Consiliului Rеgiопаl репtru Dezvoltare Sud în acest proces". Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de de Agenția de Dezvoltare Regională Sud cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de GIZ Moldova.

Atelierul de luсru а avut drept obiectiv general îmbunătățirea comunicării interne а Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, familiarizarea membrilor CRD Sud cu rolul lоr in procesul de dezvoltare regională. Totodată, activitatea dată și-a propus să fortifice și să consolideze eforturile actorilor regionali în vederea identificării unei viziuni comune și а acțiunilor prioritare pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă а tuturor localităților din Regiunea de Dezvoltare Sud.

În debutul evenimentului, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a salutat prezența impunătoare a membrilor forului regional și a comunicat că obiectivul suportului oferit prin intermediul proiectului  MSPL este să fortifice în continuare funcționarea CRD Sud, iar scopul urmărit este sporirea participării membrilor CRD Sud în activitatea Consiliului, consolidarea identificării membrilor CRD Sud cu rolurile, responsabilitățile și sarcinile acestora, precum și îmbunătățirea capacităților membrilor Consiliului de a promova și coordona politicile de dezvoltare regională în regiune.

"Ne dorim o implicare mai activă și mai responsabilă a membrilor CRD Sud în evaluarea stării de lucruri privind dezvoltarea regiunii, examinarea și aprobarea priorităților de dezvoltare regională, precum și înaintarea din partea aleșilor regionali a unor propuneri de impulsionare a acestui proces în Regiunea de Dezvoltare Sud", a declarat Maria Culeșov, invocând necesitatea asumării pe deplin a unei implicări dinamice și responsabile de către fiecare membru CRD Sud în procesul de dezvoltare regională, a fortificării cooperării intercomunitare.

În cele ce urmează, Stela Corobceanu, expertă în Dezvoltare Regională, a efectuat o retrospectivă a provocărilor și noilor tendințe existente, la moment, în politica de dezvoltare regională, subliniind rolul și competențele ADR și CRD în acest proces.

Experta a specificat că este nevoie de o abordare teritorială bazată pe nevoile de dezvoltare, în corelare cu prevederile documentelor de politici naționale și strategiile socio-economice de dezvoltare, precum și strategiile de dezvoltare regională. Iar pentru optimizarea proceselor de finanțare a dezvoltării regionale, se impune o viziune comună de dezvoltare a Regiunii Sud, integrată în cadrul diverselor fonduri.

În aceeași ordine de idei, Stela Corobceanu a declarat că este necesară fortificarea unui mesaj comun și coerent adresat donatorilor și instituțiilor financiare internaționale din partea Regiunii de Dezvoltare Sud, utilizarea diverselor instrumente de promovare. De asemenea, în opinia ei, ar fi trebuit pus accentul pe creșterea calității proiectelor regionale, iar Portofoliul de proiecte ar fi o sursă de proiecte prioritare ce pot fi finanțate sau co-finanțate de către donatori în sinergie cu sursele de finanțare naționale.

La rândul lor, membrii CRD Sud au menționat că, acum, mai mult ca oricând au nevoie de unitate și stabilitate. De asemenea, ei au considerat ca fiind binevenită activitatea dată, caracterizând atelierul de lucru ca fiind un start bun pentru a da un imbold și a eficientiza activitatea Consiliului Regionaln pentru Dezvoltare Sud.

Așa, bunăoară, Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, a declarat că CRD Sud  trebuie sa devină o platformă de promovare a proiectelor regionale.

Iar Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni, a specificat că membrii CRD Sud trebuie să gândească regional, să  aibă o abordare de echipă, de promovare și dezvoltare a Regiunii Sud în ansamblu.

La rândul lor, Nicolae Prițcan, președintele raionului Leova și Valeriu Musteață, primarul satului Săiți din raionul Căușeni, au optat pentru o transparență largă care ar trebui să existe în cadrul CRD Sud, astfel încât CRD să poată da un impuls dezvoltării regionale și dezvoltării economice a Regiunii de Dezvoltare Sud.

În luările lor de cuvânt, membrii CRD Sud au abordat, în marea lor majoritate, problema insuficienței mijloacelor financiare și, reieșind din acest fapt, cea a necesității de majorare a alocaţiilor anuale de la bugetul de stat în Fondul Național de Dezvoltare Regională. Fiind nu doar de 1%, ci mai consistent, acest fond destinat programelor şi proiectelor de dezvoltare regională ar putea acoperi un număr mult mai mare de probleme existente în satele și orașele din component Regiunii de Dezvoltare Sud.

În cadrul atelierului de lucru de la Purcari, membrii CRD Sud au mai discutat intens pe marginea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, precum și despre necesitatea creării, în cadrul forului regional, a unor platforme funcționale pentru identificarea/analizarea problemelor sectoriale și a oportunităților de dezvoltare regională. În această ordine de idei, membrii CRD Sud au considerat ca fiind oportună crearea comisiilor regionale sectoriale.