Prima   -  Presa   -  Noutăți - Cu sprijinul Uniunii Europene, la Basarabeasca sunt în plină desfășurare lucrările de eficientizare energetică a clădirii Liceului Teoretic "Matei Basarab"

Cu sprijinul Uniunii Europene, la Basarabeasca sunt în plină desfășurare lucrările de eficientizare energetică a clădirii Liceului Teoretic "Matei Basarab"

   
20.11.2020   141 Accesări  

Joi, 19 noiembrie 2020, la Agenția de Dezvoltare Regională Sud a avut loc o ședință de lucru cu participarea părților implicate în procesul de implementare a proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca. În cadrul ședinței au fost discutate soluțiile arhitecturale privind măsurile de consolidare a acoperișului Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca.

Necesitatea adoptării unei decizii prompte în acest sens a apărut și a fost invocată de ADR Sud dat fiind faptul că, în procesul de implementare a proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab", antreprenorul a semnalat că acoperișul liceului este extrem de avariat și necesită fie reparație capitală, fie reconstrucție, cu efectuarea concomitentă a lucrărilor de proiectare și construcție. Ceea ce, potrivit lui, va asigura executarea și finalizarea acestor lucrări până la începerea sezonului rece și încadrarea în termen a proiectului, asigurând durabilitatea și sustenabilitatea în termen lung a construcției.

În această ordine de idei, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a exprimat poziția Agenției, care optează pentru aceea ca acoperișul clădirii liceului să fie reconstuit capital de către antreprenorul care efectuează actualmente o serie de lucrări prevăzute în contractul de antrepriză, în paralel fiind efectuată și proiectarea noului acoperământ al clădirii. Potrivit directorului ADR Sud, efectuarea concomitemtă a lucrărilor de proiectare  și construcție va asigura finalizarea lucrărilor de construcție a acoperișului până la începerea sezonului rece. Totodată, potrivit dnei Culeșov, aceste lucrări vor asigura durabilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a construcției.

Conform estimărilor ADR Sud, pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție a acoperișului mai sunt necesari 1 069 252 76 de lei, pe care ar urma să-i aloce în cadrul acestui proiect beneficiarul - Consiliul Raional Basarabeasca, în calitate de contribuție financiară. 

Mai mult decât atât, conform art.4.1, lit (o) al Contractului de finanțare nr.01 din 03.06.2020, "beneficiarul proiectului are obligațiunea de a întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura, în termeni de implementare a proiectului, executarea lucrărilor neacoperite financiar, din surse proprii, ale partenerilor cofinanțatori, Înstituția Publică Liceul Teoretic "Matei Basarab" sau donatori".

Deocamdată, însă, ca răspuns la solicitarea ADR Sud privind necesitatea identificării și alocării sumei necesare pentru reconstrucția capitală a acoperișului liceului, beneficiarul a declarat că, la moment, nu dispune de suma necesară pentru lucrările de reconstrucție a acoperișului Liceului Teoretic "Matei Basarab", invocând că bugetul Consiliului Raional Basarabeasca pentru anul 2020 a fost aprobat cu un deficit financiar, nefiind astfel prevăzute cheltuieli suplimentare.

Totodată, administrația raionului Basarabeasca a informat ADR Sud că a înaintat o solicitare Guvernului Republicii Moldova de a-i fi asigurat sprijinul financiar necesar pentru depășirea situației create și asigurarea executării și finalizării lucrărilor de reconstrucție a acoperișului Liceului Teoretic "Matei Basarab".

Ședința de lucru a finalizat cu o vizită de monitorizare a lucrărilor care se desfășoară, actualmente, la Liceul Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca. Examinarea fizică a clădirii și a acoperișului acesteia a demonstrat încă o data faptul că este necesară o intervenție rapidă a constructorilor la reconstrucția învelișului avariat al clădirii, nu înainte însă ca să existe o reacție promptă din partea beneficiarului și a celorlalți actori implicați în procesul de implementare a acestui proiect de importanță majoră.

Măsura investițională "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca" este finanțată de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ).