Prima   -  Presa   -  Noutăți - Răspunsuri și clarificări pe marginea celor mai frecvente întrebări parvenite din partea aplicanților proiectelor admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023

Răspunsuri și clarificări pe marginea celor mai frecvente întrebări parvenite din partea aplicanților proiectelor admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023

   
12.11.2020   205 Accesări  

În perioada 20 octombrie 2020 – 12 februarie 2021, aplicanții proiectelor admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023 urmează să elaboreze Cererea Completă de Finanțare împreună cu documentele însoțitoare, cum ar documentația tehnică de proiect, bugetul proiectului, matricea cadrului logic etc.

În această ordine de idei, Agenția de de Dezvoltare Sud vine cu unele răspunsuri și clarificări pe marginea întrebările frecvente parvenite din partea aplicanților.

Întrebare

Răspuns

La depunerea Cererii Complete de Finanțare trebuie să fie semnate din nou Declarația aplicantului și Declarațiile de parteneriat sau se poate de prezentat copii ale decarațiilor semnate în etapa 1?

Regulamentul prevede prezentarea Declarațiilor Aplicantului și a Declarațiilor de Parteneriat semnate în perioada de elaborare a cererii complete de finanțare.

Se permite ca în etapa 2 să fie efectuată schimbarea cu locul a aplicantului cu partenerul indicați în nota conceptuală a proiectului?

Nu se permite. Cererea Completă de finanțare trebuie să reeasă din Nota Conceptuală, fără a modifica esența proiectului.

În ce cazuri este necesară efectuarea  expertizei ecologică pentru construcția unei noi clădiri?

Expertiza ecologică de stat este efectuată pentru obiectele care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și influenţează mediul şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie a lucrărilor de construcţii. 

 Este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat documentația de proiect pentru domeniile și activitățile stabilite în Anexa nr. 1 la Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.

Ce documente trebuie prezentate în cazul când aplicantul nu este proprietar al obiectul preconizat pentru reconstrucție în cadrul proiectului, dar l-a luat în folosință de la altă instuituție publică?

Aplicantul poate înainta proiecte doar pentru bunurile pe care le are în proprietate. Documentul confirmativ este Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile (care va confirma dreptul de proprietate asupra terenurilor / clădirilor sau a infrastructurii).

Se poate de schimbat titlul proiectului indicat în Nota Conceptuală?

Nu se poate. CCF trebuie să păstreze titlul, aplicantul și Indicatorii principali  ai proiectului. 

Studiu de fezabilitate pentru proiectele investiționale ,care includ lucrări ale căror valoare este mai mare de 5 mln lei este obligatoriu?

Elaborarea studiuliui de fezabilitate nu este obligatoriu, dar în caz că va fi prezentat proiectul va acumula puncte în plus la evaluare.

Care poate fi costul maximal al proiectului?

Costul maximal al proiectului este de 50 mln lei.

Pentru care proiecte este necesar Acordul de mediu?

Acordul de mediu este necesar pentru proiectele care cad sub incidența legii Nr. 86 din 29-05-2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Căte exemplare pe suport de hârtie de documente care se includ în dosarul de depunere a CCF trebuie prezentate? 

Dosarul complet CCF trebuie prezentat în 2 exemplare.

Documentația tehnică – 1 exemplar.

Ce se subînțelege prin bugetul pe activități?

Bugetul pentru activități include suma propusă pentru efectuarea unei activități în parte. Prin termenul de ”Activitate”  se subînțelege:

denumirea lucrărilor care se propun a face în conformitate cu documentația tehnică de proiect.  De exemplu: ”Construcția rețelei de canalizare....”;

Acțiuni adiționale cum ar fi:  Companii de contientizare..., altele conform obiectivelor specifice indicate în proiect.

Suma bugetului proiectului în cele 2 tabele trebuie să fie egal?

Da. Suma totală pentru bugetul pe activități și bugetul pe categorii trebuie să fie identice.

Care este data limită de depunere a dosarului CCF?

Data limită este 17 februarie 2021, ora 16-00 la sediul ADR Sud.