Prima   -  Presa   -  Noutăți - 24 din 34 de note conceptuale au fost aprobate de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și acced în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru finanțare din FNDR, în perioada anilor 2021-2023

24 din 34 de note conceptuale au fost aprobate de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și acced în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru finanțare din FNDR, în perioada anilor 2021-2023

   
19.10.2020   233 Accesări  

Astăzi, 19 octombrie 2020, în cadrul unei ședințe extraordinare, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud au aprobat lista proiectelor prioritare, conform căreia 24 din 34 de note conceptuale, depuse în cadrul Etapei I a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), în perioada anilor 2021-2023, au fost calificate și trec în etapa a II-a a concursului - cea de depunere a Cererilor Complete de Finanțare.

Ședința extraordinară a CRD Sud a avut loc în regim online și a fost una deliberativă, întrunind 21 de membri ai forului regional din numărul total de 27 de consilieri. În cadrul acesteia, Dna Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a menționat că, la Etapa I a Apelului competitiv, care s-a desfășurat în perioada 10 august - 24 septembrie 2020, autoritățile publice locale de nivelurile I și II, instituțiile publice și alte entități de drept public, precum și entitățile de drept privat și organizațiile neguvernamentale din cele opt raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud au depus la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud 33 de note conceptuale pentru proiecte de dezvoltare regională.

Ulterior, Comisia de evaluare a notelor conceptuale, formată din doi reprezentanți ai MADRM, doi reprezentanți din partea ADR Sud și un reprezentant al CRD Sud, a stabilit că 10 note conceptuale nu au acumulat din varii motive punctajul necesar și, astfel, nu au trecut de treapta evaluării administrative.

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a specificat, în cadrul ședinței, că proiectele depuse în cadrul actualului Apel competitiv au corespuns următoarelor Programe: (1) „Competitivitate", (2) „Dezvoltare Urbană" și (3) „Infrastructură Regională". De asemenea, dna Culeșov a punctat asupra faptului că, potrivit Regulamentului de desfășurare a apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, notele conceptuale care, în urma evaluării, au acumulat cel puțin 30 de puncte sunt admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv.

În cele ce urmează, cu votul unanim al celor 21 de consilieri regionali prezenți la ședință, cele 24 de note conceptuale propuse CRD Sud au fost aprobate și admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv - de depunere a Cererilor Complete de Finanțare.

Astfel, conform celor 5 domenii de intervenție, pentru următoarea etapă s-au calificat următoarele Note Conceptuale:

Programul „Competitivitate", domenii de intervenție:

  • 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afaceri - 2 note conceptuale aprobate;
  • 1.3 Sporirea atractivității turistice - 7 note conceptuale aprobate.

Programul „Dezvoltare Urbană", domeniu de intervenție:

  • 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice - 2 note conceptuale aprobate.

Programul „Infrastructură Regională", domeniu de intervenție:

  • 3.1 Aprovizionarea cu Apă și Sanitație - 13 note conceptuale aprobate.

Raportul de evaluare și Lista notelor conceptuale admise în Etapa a II-a a concursului de selectare a proiectelor în cadrul Apelului competitiv pentru finanțare din FNDR le găsiți atașate mai jos.

În context, a fost menționat că, în termen de șapte zile de la aprobarea Deciziei CRD Sud privind notele conceptuale admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv, Agenția va remite aplicanților invitații de a participa la următoarea etapă - de depunere a Cererilor de finanțare.

Cererile Complete de Finanțare urmează să fie depuse până în data de 17 februarie 2021. Respectiv, pe parcursul celor 120 de zile calendaristice, la fel ca în cadrul primei etape, specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Sud se vor implica plenar și vor acorda asistență consultativă aplicanților pentru completarea Cererilor complete de finanțare.

În această ordine de idei, membrii CRD Sud au fost informați cu privire la activitățile realizate de ADR Sud în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru finanțare din FNDR, în decursul anilor 2021-2023. 

Astfel, în perioada 17-21 august 2020, ADR Sud a organizat patru sesiuni de informare pentru potențialii aplicanți din Regiunea de Dezvoltare Sud la actualul Apel competitiv. Circa 190 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelurile I și II, ai instituțiilor publice și ai altor entități de drept public, precum și ai entităților de drept privat (agenți economici) și ai organizațiilor neguvernamentale au fost ghidați în procesul de elaborare a notelor conceptuale pentru dezvoltarea proiectelor cu impact regional.

În afara sesiunilor de informare, specialiștii ADR Sud din cadrul Secției management integrat al proiectelor au oferit 36 de consultări persoanelor interesate de Apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii forului regional au fost instruiți cu privire la utilizarea platformei online de comunicare, instrument de lucru creat cu susținerea Agenției de Cooperare Internațională a Germaiei (GIZ). Această activitate a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud" și vine să faciliteze comunicarea dintre CRD Sud și ADR Sud, în scopul fortificării capacităților actorilor decizionali regionali și implicării lor în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regional.

Amintim, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud, în componența căreia intră raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cahul, Cantemir și Taraclia. La moment, CRD Sud are în component sa 27 de membri. Membrii CRD Sud își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Potrivit legislației, componența CRD Sud se modifică după ce au loc alegeri locale generale. 

Activități_realizate_de_ADR Sud__APEL_COMPETITIV_2021-2023_FNDR.pdf

Prezentare_platforma de_comunicare_CRD.pdf

Raport de evaluare a_NC_in_cadrul_Concurs competitiv PP_

Lista_notelor_conceptuale_aprobate_Etapa_II_Apel_competitiv_2020.pdf