Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în Monitorizare și Evaluare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în Monitorizare și Evaluare

   
19.10.2020   285 Accesări  

1. Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului: 

 •  Agenţia de Dezvoltare Regională Sud; 
 •  or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului raional Cimişlia); 
 •  Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md

  2. Denumirea funcţiei vacante:  specialist Secție Monitorizare și Evaluare. 

 Condiţii de participare la concurs: 

 • Cetăţean al Republicii Moldova; 
 • Domiciliu permanent în RM; 
 • Studii superioare în științe ale economiei/relațiile internaționale/administrare publică/științe umanitare; 
 • Experienţa profesională minim 1 an de lucru în domeniile relevante, legate de management, dezvoltare regională (experiența în lucru cu baze de date, analiză, sinteză și raportare va constitui un avantaj);
 • Cunoaşterea legislației în vigoare în domeniul  de dezvoltare naţionale şi regionale; 
 • Cunoaștere în utilizare a programelor Word, Excel, PowerPoint; 
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii; 
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat; 
 • Capacități organizatorice și de comunicare eficientă. 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine: 

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv); 
 • Copia buletinului de identitate; 
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi; 
 • Scrisoare de intenție. 

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs este 04 noiembrie2020, ora 16.00.  

Telefon/Fax: (0241) 2 62 86 

E-mail - adrsud@adrsud.gov.md

Adresa poştală - Republica Moldova, or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12  

Persoana de contact - Mamot Vadim, specialist de resurse umane.