Prima   -  Presa   -  Noutăți - În atenția orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud, care doresc să elaboreze Programe de revitalizare urbană! A fost elaborat și aprobat un Ghid metodologic pentru desfășurarea, pas cu pas, a acestui proces

În atenția orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud, care doresc să elaboreze Programe de revitalizare urbană! A fost elaborat și aprobat un Ghid metodologic pentru desfășurarea, pas cu pas, a acestui proces

   
14.09.2020   675 Accesări  

Recent, prin Ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr.200 din 11septembrie 2020, a fost aprobat Ghidul privind revitalizarea urbană pentru orașele din Republica Moldova. Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului coordonat de Ministerul Fondurilor și Politicii Regionale din Republica Polonia, nr. 309/2017/M3 „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă", cofinanțat din fondurile Programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor de Externe al Poloniei, implementat în perioada 2017 - 2019.

Conținutul Ghidului se bazează pe Liniile Directoare privind revitalizarea urbană, indicând capitolele corespunzătoare ale programului de revitalizare.

Ghidul este constituit structural pe două dimensiuni: Prima dimensiune a ghidului se este descrisă în capitolele II-VI, și se referă la modul în care trebuie întocmit un Programul de revitalizare. Capitolele II-V conțin informații de bază, descriind mai ales modul de pregătire al procesului de lucru la program. Capitolul VI, descrie detaliat elementele obligatorii ale programului, iar următoarele subcapitole se referă la părțile corespunzătoare din structura programului de revitalizare conform cerințelor din Liniile Directoare.

A doua dimensiune a ghidului se referă la cursul procesului de revitalizare urbană. Cuprinde aceleași capitole menționate anterior, însă conținutul acestora trebuie înțeles ca fiind caracteristicile etapelor ulterioare ale procesului sau descrierea unor anumite aspecte (de ex. managementul, finanțarea). Această parte este completată de capitolele VII-IX, care se referă la provocările apărute după adoptarea programului de revitalizare și care nu sunt prevăzute/planificate în program.

Manualul îl ghidează pe cititor prin toate etapele elaborării Programului  de revitalizare, descriind activitățile „pas cu pas". În plus, le ilustrează cu exemple din programele-pilot de revitalizare pregătite de orașele din Republica Moldova.  De asemenea, în manual sunt prezentate și exemple de acțiuni de revitalizare din Polonia. Trebuie menționat faptul că revitalizarea în fiecare oraș trebuie să aibă forma sa unică, adaptată contextului local. Prin urmare, exemplele concrete și recomandările servesc ca inspirație și ele trebuie îmbinate cu activitatea, inventivitatea și creativitatea funcționarilor și a comunităților locale.

De notat că, în perioada 2017 - 2019, în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă", cofinanțat din fondurile programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor de Externe al Poloniei, coordonat de Ministerul Fondurilor și Politicii Regionale din Republica Polonia și implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM) și Solidarity Fund PL în Moldova, a fost pilotată abordarea de revitalizare urbană ca un instrument al politicii de dezvoltare urbană în Republica Moldova, cu participarea următoarelor municipii și orașe: Bălți, Briceni, Cimișlia, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Drochia, Edineț, Ialoveni, Ocnița, Orhei, Rezina, Sângerei, Soroca, Strășeni, Ungheni, Vulcănești.

Scopul principal al procesului a fost de a crea un sistem complex și durabil privind revitalizarea urbană la toate nivelele: național (cadrul de reglementare și metodologic), regional (implicarea Agențiilor de dezvoltare regională) și local (elaborarea și implementarea Programelor de revitalizarea urbană).

În rezultat, s-a reușit dezvoltarea în mod participativ a metodologiei de revitalizare urbană adaptată la contextul local. Prin pilotarea, în paralel, a proiectelor de revitalizare urbană în orașele și municipiile din Republica Moldova s-a demonstrat eficiența abordării de revitalizare ca instrument al politicii de dezvoltare urbană. 

La nivel regional, Agențiile de Dezvoltare Regională sunt instituțiile care își propun să ofere suport și să susțină orașele în procesul de elaborare a Programelor de revitalizare urbană.

GHID_privind_revitalizarea_urbană_a_orașelor_din_Republica_Moldova.docx