Prima   -  Presa   -  Noutăți - Comunicare eficientă pentru soluționarea provocărilor

Comunicare eficientă pentru soluționarea provocărilor

   
28.02.2020   268 Accesări  

Miercuri 26 februarie 2020, a fost desfășurată ședința ordinara a Agenției de Executare a Proiectului "Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul", implementat de Primăria  mun. Cahul  în cooperare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Beneficiarul direct al proiectului este Apă Canal Cahul, furnizorul municipalității pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

În conformitate cu agenda stabilită au fost puse în discuție 2 întrebări:

-  Prezentarea, comentariile si aprobarea Planului de Comunicare si Vizibilitate;

-  Prezentarea, comentariile si aprobarea Conceptului de Conectări Individuale pentru Canalizare.

Expertul Companiei de consultanță Fichtner Water & Transportation GmbH  Dl Jan von Vogt a prezentat versiunea inițială a Planului de Comunicare și Vizibilitate, accentuând scopul Planului de a spori gradul de conștientizare a publicului cu privire la Aprovizionarea cu Apă și Canalizare în raionul Cahul prin publicitatea și afișarea rezultatelor și succeselor proiectului, crearea unui interes în rândul potențialilor beneficiari pentru conectare la serviciile propuse. Participanții au făcut cunoștință cu structura Planului, logica de intervenție între scop, obiective și activități,  grupul țintă, mesajele cheie, principiile și instrumentele de comunicare și vizibilitate, programul și bugetul preliminar al activităților. După aprobarea de către KfW, managementul planului va fi realizat de un ONG local cu experiență în domeniul comunicării, care va fi contractat prin procedura de achiziții publice.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud  a venit cu propuneri de completare a Planului cu cele 2 documente elaborate anterior de către agenție și anume: Ghidul de comunicare în cadrul proiectului, care conține o descriere detaliată a principiilor de comunicare internă și externă, a modului de organizare a activităților de comunicare și vizibilitate; și  Manualul de identitate vizuală a proiectului bazat pe cerințele UE, care conține componentelor identității vizuale (logourile părților implicate, semnătura compusă a proiectului ) și regulile de aplicare, precum și  exemple de utilizare a identității vizuale în materialele de comunicare. "Aceste documente sunt foarte importante pentru asigurarea comunicării eficiente atât între partenerii proiectului, cât și cu publicul larg și vor oferi un suport informativ și metodologic substanțial pentru persoanele implicate în activitățile de comunicare și vizibilitate" a subliniat Dna Viorica Cuțitaru, specialist în managementul  proiectelor. S-a expus, de asemenea, necesitatea indicării concrete a răspunzătorului de fiecare activitate, completarea cu elaborarea unor materiale promoționale, descrierii procesului de monitorizare și evaluare a Planului conform indicatorilor de performanță.   

În partea a doua a ședinței a fost pus în discuție "Conceptul de Conectare a Caselor - Canalizare" elaborat de către Agenția de consultanță cu scopul de a oferi îndrumări părților interesate, astfel încât acestea să poată maximiza numărul de gospodării care se vor conecta la rețelele extinse de ape uzate.  Există o problemă la nivel național de a determina gospodăriile să se conecteze la rețelele de canalizare nou instalate care se află în fața proprietăților lor, deoarece, în majoritatea cazurilor, gospodăriile au deja un mijloc de evacuare a apelor uzate (în fosa septică, infiltrarea în pământ sau scurgerea) și nu văd niciun motiv pentru a cheltui timp și bani pentru a face o nouă conexiune la noua rețea de canalizare. Acest lucru a fost ilustrat prin analiza experienței recente de conectare la rețeaua de canalizare în satul Roșu, raionul Cahul, unde rata de conectare la momentul redactării acestei lucrări este de aproximativ 25%.  

În procesul discuțiilor participanții la ședință au enumerat  mai multe provocări de ordin administrativ, tehnic, și financiar  precum :

- Amenajarea canalizării și a foselor septice existente diferă de la o gospodărie la alta; un sondaj detaliat la nivelul fiecărei gospodării ar fi necesar pentru a descrie pozițiile acestora.

- Topografia nu permite întotdeauna evacuarea prin gravitație a apei uzate către colectorul principal.

- În unele cazuri, poate fi necesar ca o conexiune să treacă peste proprietatea unei părți terțe din cauza unui gradient advers care împiedică curgerea gravitațională la canalizarea din stradă direct în fața proprietății

- Unele proprietăți au căi de acces betonate sau garduri din plăci de beton grele. În mod ideal, calea de conectare la casă ar trebui să evite obstrucțiile pentru a reduce costurile și perturbarea.

- Disponibilitate/capacitate limitată de plată pentru o conexiune la casă.

- Unele gospodării nu sunt ocupate, deoarece proprietarii locuiesc / lucrează în străinătate.

- În mediul rural nu toată apa care vine pe țeavă nimerește în rețeaua de canalizare deoarece  se folosește pentru îngrijirea animalelor și  la irigare. Astfel trebuie de gasit modalitatea de calculare a taxei pentru canalizare aparte. 

Dna Maria Culeșov, director ADR Sud, a menționat despre necesitatea de a discuta cu fiecare  potențial beneficiar, referitor la importanța conectării la sistemul de canalizare, contribuția necesară, amplasarea fântânilor, costul lucrărilor, etc. Este binevenit de a organiza echipe de informare și conștientizare, pentru identificarea celor mai oportune măsuri pentru convingerea cetățenilor de conectare la rețeaua de canalizare ce urmează a fi construită în cadrul proiectului dat.