Prima   -  Presa   -  Noutăți - Oportunitate de finanțare UE: Parteneriate pentru Orașe Durabile

Oportunitate de finanțare UE: Parteneriate pentru Orașe Durabile

   
18.02.2020   278 Accesări  

Obiectivul global al acestei cereri de propuneri de proiecte este de a promova dezvoltarea urbană integrată prin parteneriate construite între autoritățile locale ale statelor membre ale UE și ale țărilor partenere, în conformitate cu agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Parteneriatele vor sprijini autoritățile locale din țările partenere să abordeze dezvoltarea urbană durabilă prin consolidarea capacității și furnizarea de servicii. Schimburile de autorități locale de la egal la egal sunt la baza acestei abordări. Acțiunile ar putea sprijini crearea de noi parteneriate sau ar putea contribui la parteneriate și relații de cooperare de durată.

Obiectivele specifice ale prezentului apel de propuneri de proiecte sunt:

  • Consolidarea guvernanței urbane
  • Asigurarea incluziunii sociale a orașelor
  • Îmbunătățirea rezistenței și ecologizarea orașelor
  • Îmbunătățirea prosperității și inovării în orașe
  • Consolidarea rezilienței instituționale în contextul fragilității.

Aplicanții trebuie să indice clar și să explice cum se adresează proiectul lor următoarelor patru priorități (a se vedea mai jos). Aceasta va fi evaluată la punctul 1.1 din grila de evaluare a notei conceptuale. O singură propunere care nu abordează în mod clar toate prioritățile poate fi respinsă doar pe această bază.

  • Demonstrarea clară a contribuției la realizarea ODD 11 „Faceți orașele și așezările umane inclusiv, sigure, rezistente și durabile".
  • Integrarea în activități de promovare a învățării și / sau a schimburilor și / sau a desfășurării, pe termen scurt, a funcționarilor publici la nivel subnațional în direcția activităților de înfrățire.
  • Promovarea abordărilor multilaterale și a mai multor sectoare.
  • Promovarea abordării bazate pe drepturi, pentru cooperarea pentru dezvoltare a UE, care cuprinde toate drepturile omului, inclusiv participarea și accesul la procesul decizional, nediscriminarea (inclusiv egalitatea de gen) și accesul egal, responsabilitatea și accesul la statul de drept, transparența și accesul la informații.

Moldova este eligibilă sub lotul 4:

 Lotul 4: Parteneriate pentru orașele durabile din vecinătatea sudică și estică. Total disponibil: 18.000.000 EUR

Important: Pentru a aplica la acest apel de propuneri de proiecte, organizațiile trebuie să se înregistreze în PADOR și să depună cererea lor în PROSPECT. Toate organizațiile pot găsi mai multe informații despre manualul utilizatorilor (ghidul aplicantului) și vizualiza videoclipurile de învățare electronică accesând link-ul: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744

Termenul limită de depunere a notelor conceptuale este 27.03.2020.