Prima   -  Presa   -  Noutăți - Contractul pentru reabilitarea Stației de tratare a apelor uzate din Căușeni a fost semnat. Valoarea acestuia se ridică la 46,4 milioane de lei

Contractul pentru reabilitarea Stației de tratare a apelor uzate din Căușeni a fost semnat. Valoarea acestuia se ridică la 46,4 milioane de lei

   
14.02.2020   46 Accesări  

Contractul pentru lucrările de reconstrucţie a Stației de tratare a apelor uzate din orașul Căușeni a fost semnat, astăzi, în prezenţa directorului ADR Sud, Maria Culeșov, a președintelui raionului Căușeni, Nicolae Gorban, şi a antreprenorului general - SC „Izodromgaz" SRL, reprezentată de directorul acesteia, Alexei Miscu.

Staţia de tratare a apei din Căușeni, cu o capacitate de peste 2400 m3/24h, a fost dată în folosinţă în anii 70 şi până în prezent nu a fost renovată niciodată. Necesitatea efectuării lucrărilor de reparație a stației a fost identificată de către autoritățile publice locale, fiind în corespundere cu Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Căușeni.

Valoarea lucrărilor de reabilitare a Stației de tratare din Căușeni se ridică la 46,4 mln. de lei. Lucrările se estimează să înceapă la jumătatea lunii februarie, fiind condiţionate de obţinerea avizelor, acordurilor, a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cheltuielile vor fi suportate de Fondul Național de Dezvoltare Regională, în anul curent fiind alocate în acest scop, prin decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, 15,2 mln. lei.
"Sunt ferm convinsă că astfel de proiecte, care vin în sprijinul cetăţenilor și care au ca obiectiv major de a face viaţa oamenilor din Regiunea de Sud, afectată de secetă, mai uşoară, ajutându-i să aibă acces la servicii publice calitative, va duce nemijlocit la creşterea prosperităţii atât a orașului Căușeni, beneficiar al acestui proiect, cât şi la dezvoltarea socio-economică a întregului raion", a menţionat Maria Culeșov, director ADR Sud.

"Este o investiție foarte importantă nu doar pentru locuitorii orașului Căușeni, ci și ai întregului raion, pentru că ei merită să beneficieze de un serviciu de apă și canalizare calitativ, care este asigurat prin renovarea stației de tratare a apei uzate. Reconstrucţia acestei staţii de epurare, cât şi reabilitarea sistemului de canalizare din oraş va contribui la reducerea deversărilor de ape uzate epurate insuficient și protecţia mediului înconjurător, va performa serviciul operaţional privind exploatarea sistemului de tratare şi distribuire a apei potabile către populaţie şi va permite îndeplinirea unor angajamente luate în corespundere cu Acordurile internaţionale semnate de republica Moldova", a declarat Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni.

Reconstrucția stației de tratare din Căușeni face parte din proiectul investițional "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni" și reprezintă, de fapt, a doua etapă de implementare a acestuia. În cadrul primei etape, a fost construită rețeaua de canalizare în sectorul Valul lui Traian din orașul Căușeni, pe o lungime de 1,9 km. Lucrările au costat 8,4 mln. lei.

Proiectul are impact direct asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor, prin asigurarea unui mediu ambiant curat.  Ca urmare a reconstrucției stației de tratare a apelor uzate, 17 000 de locuitori ai orașului Căușeni vor beneficia de un mediu ambiant mai curat.

În perspectivă, se prevede extinderea serviciilor de deservire a instalaţiilor de epurare şi de evacuare a apelor uzate oferite de Întreprinderea „Apă Canal Căuşeni" în localităţile rurale din raionul Căuşeni, fapt care va permite regionalizarea serviciilor publice și consolidarea parteneriatului dintre serviciul municipal de epurare a apelor uzate şi autorităţile publice din localităţile raionului Căuşeni.