Prima   -  Presa   -  Noutăți - Sesiuni de informare a Organizațiilor Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud cu privire la Programul de granturi locale oferite de Uniunea Europeană

Sesiuni de informare a Organizațiilor Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud cu privire la Programul de granturi locale oferite de Uniunea Europeană

   
28.11.2019   167 Accesări  

În perioada 22-29 noiembrie 2019, în raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Leova, Cimișlia, Basarabeasca și Taraclia se desfășoară mai multe sesiuni de infomare a OSC-urilor cu privire la Programul de granturi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, lansat la  18 noiembrie a.c. în cadrul proiectului național "Abilitarea cetățenior în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană  și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). 

În cadrul evenimentelor, desfășurate de Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale CONTACT-Cahul  ( CRAION CONTACT-Cahul ), participă numeroși reprezentanți ai Organizațiilor Societății Civile, autorităților publice locale, membri ai Grupurilor de Inițiativă Locală și Comitetelor Locale de Cetățeni. Participanții sunt familiarizați cu Ghidul aplicantului și modelele documentelor din dosarul de aplicare. 

Organizațiile societății civile din Regiunea de Sud sunt informate că vor avea acces la Programul de granturi locale cu un buget total de 600 mii euro. Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile pentru implementarea ideilor inovative de abilitare a cetățenilor prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă și infrastructura serviciilor publice în 4 domenii de referință:

  • Infrastructură pentru apă și canalizare;
  • Gestionarea deșeurilor;
  • Eficiență energetică;
  • Mediu și schimbări climatice.

Vor fi acordate granturi mici până la 10.000 Euro, medii până la 30.000 Euro și mari până la 50.000 Euro.

La etapa a doua de implementare a proiectului în regiune va fi creată rețeaua de OSC-uri regionale menită să promoveze schimbul de experiență și bune practici de cooperare cu autoritățile locale și regionale în furnizarea serviciilor de calitate pentru cetățeni.

Organizațiile interesate de acest apel de granturi pot accesa Ghidul solicitantului aici: http://www.eu4civilsociety.md/ro/page/sud.

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul până la data de 20 ianuarie 2020, orele 18:00, care va conține:

1. Propunerea de proiect

 2. Bugetul proiectului în MDL

3. Profilul organizației

4. CV-urile echipei de implementare

 5. Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale

6. Copia statutului organizației

7. Situațiile financiare pentru ultimul an

8. Pentru proiectele, care conțin elemente de infrastructură (lucrări de construcții) va fi prezentat suplimentar.

9. Acordul de cooperare/parteneriat cu administrația publică locală.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova" este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în regiunea de dezvoltare Sud este CRAION CONTACT-Cahul, care implementează proiectul „Suport în abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud" în raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia în perioada octombrie 2019 - septembrie 2021.