Prima   -  Presa   -  Noutăți - Polonia își reconfirmă sprijinul pentru Republica Moldova și anunță despre continuarea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării regionale

Polonia își reconfirmă sprijinul pentru Republica Moldova și anunță despre continuarea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării regionale

   
05.07.2019   747 Accesări  

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta MINCU s-a întâlnit astăzi, cu Excelența Sa, Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre continuarea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării regionale, în cadrul unei întrevederi oficiale, la minister.

"Conferim o importanță înaltă relațiilor bilaterale cu Republica Polonă, reieșind din obiectivul de integrare europeană al Republicii Moldova și alinierii la valorile și cerințele statelor Uniunii Europene, iar experiența Poloniei este foarte semnificativă în acest sens pentru țara noastră. Suntem deschiși pentru continuarea proiectelor frumoase, eficiente, fie proiecte mici sau mari. Sper să reușim atât la nivel instituțional cât și regional", a subliniat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta MINCU, în discuțiile cu Ambasadorul.

Polonia acordă asistență țării noastre prin intermediul proiectelor implementate cu ajutorul resurselor financiare din Programul Oficial de Asistenţă pentru Dezvoltare (Polska Pomoc) administrat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei.

"Avem proiecte peste tot în Republica Moldova. Am reușit multe lucruri frumoase în domeniul descentralizării, dezvoltării regionale și revitalizării urbane. Rezultatele sunt palpabile. Au fost create peste 30 de grupuri de acțiune locală ce contribuie la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea abordării LEADER. În șase municipii au fost implementate anul trecut proiecte de revitalizare urbană,  ce presupun acțiuni de refacere, înnoire fizică a spațiului urban, a ambianței, a vieții și relațiilor sociale. În prezent, în alte opt municipii sunt în derulare asemenea proiecte. Avem experiență și suntem gata să continuăm", a menționat la rândul său, Ambasadorul Bartłomiej Zdaniuk.

Unul din domeniile prioritare de asistență este dezvoltarea rurală, susținere pentru întreprinderile mici și mijlocii, servicii de consultanță în agricultură, promovarea și implementarea tehnologiilor în modernizarea agriculturii și infrastructurii rurale. Un suport informațional substanțial acordat a fost și în domeniul subvenționării producătorilor agricoli, prezentând o informație amplă despre procedura și mecanismul de subvenționare și măsurile de sprijin din partea statului și UE.

Totodată, pe parcursul ultimilor șapte ani, Guvernul Poloniei este un partener constant al MADRM-ului în vederea îmbunătățirii cadrului legal strategic din domeniul dezvoltării regionale, precum și schimbului de experiență și fortificarea capacităților funcționarilor și autorităților publice locale. 

În prezent, în derulare este Proiectul „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin prisma dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017-2019". Scopul proiectului fiind dezvoltarea unor instrumente de politică urbană și revitalizare ca instrument-cheie pentru stimularea dezvoltării orașelor  și a zonelor urbane din țara noastră pentru a spori coerența socială, economică și teritorială a țării prin crearea unui sistem eficient de susținere a dezvoltării locale.

În continuare, oficialii și-au exprimat disponibilitatea pentru a consolida cooperarea bilaterală pe domeniul dezvoltării rurale, inclusiv abordarea LEADER. Astfel, Polonia va împărtăși cele mai bune practici și experiențe în domeniul antreprenorialului rural - crearea grupurilor de producători agricoli pe produse agricole, funcționarea grupurilor de producători agricoli, implementarea planurilor de recunoaștere. De asemenea, va contribui la consolidarea capacităților MADRM în elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare rurală, elaborarea documentelor de analiză şi de programare în contextul programelor și proiectelor transfrontaliere, precum și în domeniul elaborării programelor regionale de sprijin pentru regiunile slab dezvoltate economic și coordonării sprijinului acordat de stat pentru proiectele de dezvoltare regională.