Prima   -  Presa   -  Noutăți - Managementul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca” abordat în ședință

Managementul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca” abordat în ședință

   
03.07.2019   121 Accesări  

În data de 2 iulie 2019, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, a fost organizată o ședință de lucru comună în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în raionul Cahul”, la care au participat reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), ADR Sud, Consiliului Raional Cahul și a companiei de proiectare SRL „Fluxproiect".

În cadrul ședinței a fost expus progresul realizat la etapa de proiectare și identificate soluții pentru buna derulare a măsurii investiționale „Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru - Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca”.

Dietrich Hahn, consultant internaţional superior MSPL/GIZ, împreună cu directorul ADR Sud, Maria Culeșov, beneficiarul proiectului și proiectantul lucrărilor, a discutat despre managementul financiar, tehnic și al resurselor umane aferente executării obiectului contractului. De asemenea, participanții la masa de discuție au analizat managementul strategic și organizațional, precum și importanța finalizării în termeni proximi a serviciilor de proiectare contractate.

Măsura investițională „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca" este finanțată din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și a Uniunii Europene prin intermediul GIZ, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)".

Proiectul sus-menționat vine să contribuie la realizarea inițiativei de dezvoltare a sectorului aprovizionării cu apă și canalizare și continuarea implementării Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare.