Prima   -  Presa   -  Noutăți - Municipiul Cahul și oraşul Ștefan Vodă vor beneficia de suport tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană

Municipiul Cahul și oraşul Ștefan Vodă vor beneficia de suport tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană

   
17.05.2019   2637 Accesări  

Municipiul Cahul și orașul Ștefan Vodă vor beneficia de suport tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană. Suportul va fi acordat în cadrul proiectului „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă", implementat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polone în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova și Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL". 

Primăriile municipiului Cahul și a orașului Ștefan Vodă au ieșit învingătoare în urma concursului organizat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud în scopul implementării măsurilor de susţinere a dezvoltării urbane în regiune.

Concursul s-a desfășurat în perioada  26.04.2019-14.05.2019 și a avut drept potențiali beneficiari toate primăriile orașelor/municipiilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, care nu au elaborate Programe de Revitalizare Urbană, dar care recunosc revitalizarea urbană drept prioritate de dezvoltare locală și intenționează să elaboreze Programe de Revitalizare Urbană pe parcursul anului 2019.

Scopul concursului a fost de a susține, inclusiv prin facilitarea procesului de elaborare a Programelor de Revitalizare Urbană, implementarea instrumentelor de revitalizare urbană în orașele/municipiile selectate în baza criteriilor obiective și transparente. 

Astfel, în urma concursului organizat, la sediul ADR Sud au fost depuse trei formulare de aplicare, completate pentru 3 entități: municiul Cahul, orașele Ștefan Vodă și Tvardița.

Dosarele primite au fost evaluate de o comisie în baza grilei de evaluare, conform căreia la baza selectării orașelor au stat următoarele criterii:

1.  Motivație și dorință de demarare a procesului de revitalizare urbană. 

2. Experiența în elaborarea și implementarea proiectelor.

3. Capacitate administrativă și financiară pentru elaborarea și implementarea programelor.

3. Existența, la nivel local, a documentelor de planificare strategică și de urbanism pe termen mediu, relevante procesului de revitalizare urbană.

5. Existența Planului urbanistic general.

În urma evaluării formularelor, drept câștigătoare și, respectiv, beneficiare de suport tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană în cadrul proiectului „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă", din Regiunea de Dezvoltare Sud, au fost desemnate municipiul Cahul și orașul Ștefan Vodă.

De notat că Revitalizarea urbană vizează zonele urbane defavorizate, printr-un efort de cooperare între autoritățile publice locale, societatea civilă și alți actori locali (de ex. sectorul afacerilor etc.) și, mai presus de toate cu locuitorii, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, creșterea calității mediului și a climatului social și pentru consolidarea economiei locale. Astfel, pe parcursul anului 2018 mai multe orașe din Republica Moldova, inclusiv Căușeni și Cimișlia din Regiunea de Dezvoltare Sud, au beneficiat de asistență tehnică în elaborarea PRU.

**********************

Proiectul „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă" este susținut financiar din fondurile programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei - Polish Aid.