Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenţia de Dezvoltare Regională Sud angajează specialist în politici regionale și cooperare externă

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud angajează specialist în politici regionale și cooperare externă

   
08.04.2019   576 Accesări  

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în politici regionale și cooperare externă.

1. Denumirea şi sediul instituţiei publice organizatoare a concursului:

 • Agenţia de Dezvoltare Regională Sud;
 • or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);
 • Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md.

2. Denumirea funcţiei vacante

 Specialist în politici regionale și cooperare externă

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii superioare în științe ale economiei/relațiile internaționale/administrare publică/științe umanitare;
 • Experienţa profesională minim 1 an de lucru în domeniile legate de planificare, programare și monitorizare;
 • Cunoaștere în utilizare a programelor Word, Excel, PowerPoint, AdobbePhotoShop, Quantum GIS.
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat;
 • Capacități organizatorice și de comunicare eficientă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
 • Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Cererea de înregistrare.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs este - 13 mai 2019, orele: 16.00. 

Telefon/Fax: (0241) 26286

E-mail - adrsud@gmail.com,  

Adresa poştală - RM, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12 

Persoana de contact - Nichita Irina, specialist de resurse umane.