Prima   -  Presa   -  Noutăți - A avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”

A avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”

   
31.01.2019   919 Accesări  

Miercuri, 30 ianuarie a.c., a avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului investițional "Construcția apeductului magistral Leova - Iargara", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud cu suportul Guvernului Federal al Germaniei, prin intermediul proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională şi cu implicarea Consiliului raional Leova.

Comisia de recepție, din componența căreia au făcut parte reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), ai Consiliului raional Leova și Primăriei Iargara, ai Inspecției de Stat în Construcții, Inspecției Ecologice, Serviciului Protecției Civile și Situații excepționale, ai Centrului de Sănătate Publică și altor instituții abilitate cu funcții de control, s-a întrunit în ședință și a verificat, în prezența antreprenorului, a managerului de proiect și responsabilului tehnic, executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației. 

Membrii comisiei au analizat documentația de execuție a proiectului, cartea tehnică a construcției, certificatele de calitate și rezultate de laborator ale testărilor. De asemenea, au examinat, pas cu pas, îndeplinirea cerințelor contractului de antrepriză, ale documentației de execuție și respectarea reglementărilor specifice, a exigențelor esențiale în construcții și au verificat termenele și calitatea definitivării lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor și executant, precum și în documentația anexată la contract.

Ca urmare a examinării documentației, s-a efectuat vizita la obiectivele proiectului. Rezultatele implementării proiectului s-au dovedit a fi satisfăcătoare, neconcordanțele fiind nesemnificative și urmând a fi înlăturate de către antreprenor în termen de 90 de zile. La etapa următoare, urmează să aibă loc recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului dat și transmiterea apeductului nou-nouț în gestiunea entității beneficiare - a Consiliului raional Leova.

De menționat, că măsura investițională "Construcția apeductului  magistral  Leova - Iargara" face parte din  programul  de modernizare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Leova, care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață, reducerea riscurilor pentru sănătatea populației și prevenirea exploatării excesive a resurselor naturale și a poluării mediului.

Măsura investițională "Construcția apeductului magistral Leova-Iargara" din cadrul proiectului AAC Leova este implementată cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL).

Valoarea totală a lucrărilor este de circa trei milioane de euro sau peste 60 de milioane de lei, dintre care 2,4 milioane de euro sunt oferite de Guvernul Republicii Federale Germania prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), iar 600 de mii de euro sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și de către Consiliul Raional Leova.

În cadrul proiectului dat a fost construită o rețea magistrală de apeduct, cu o lungime de 22,9 km, două staţii de pompare şi o staţie de repompare. De asemenea, a fost modernizată stația de tratare existentă, reabilitate două rezervoare subterane de apă din beton a câte 700 m3 fiecare și construite alte două rezervoare supraterane noi, din panouri metalice a câte 800 m3 fiecare. 

Se preconizează ca noua conductă de aducțiune să aprovizioneze cu apă 28 de localităţi din raionul Leova, la apeduct fiind conectate, la prima etapă, localitatea Iargara și orașul Leova, iar la cea de-a doua etapă - satele Filipeni, Romanovca şi Cupcui. Conectarea tuturor localităţilor este planificată pentru sfârşitul anului 2020.  

*****************************

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" este implementat de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din Republica Moldova şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, de Uniunea Europeană, de Guvernul României, de Guvernul Suediei şi de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.