Prima   -  Presa   -  Noutăți - Au fost inițiate lucrările de construcție a rețelelor interioare de apeduct din comuna Lebedenco, raionul Cahul. Peste două mii de locuitori din satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia vor avea acces la apă potabilă

Au fost inițiate lucrările de construcție a rețelelor interioare de apeduct din comuna Lebedenco, raionul Cahul. Peste două mii de locuitori din satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia vor avea acces la apă potabilă

   
16.01.2019   567 Accesări  

Startul lucrărilor de construcție a rețelelor interioare de aprovizionare cu apă a satelor Lebedenco, Hutului și Ursoaia din raionul Cahul a fost dat la 15 ianuarie a c. prin semnarea procesului-verbal de acordare a dreptului de acces și punere în posesie temporară a șantierului către antreprenor - consorțiul condus de SRL „Polimer Gaz Conducte", compania de proiectare SRL „Fluxproiect" și compania prestatoare de servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor "Verluxcons" SRL.

În această ordine de idei, în ziua respectivă, la Cahul, s-a desfășurat o ședință cu participarea reprezentanților ADR Sud, a consultantului regional al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a responsabililor din cadrul Consiliului raional Cahul și Primăriei comunei Lebedenco, a antreprenorului general, managerului de proiect, administrației SA „Apă Canal Cahul" și altor părți implicate.

Nicolae Cotruță, specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor la ADR Sud, a informat asistența despre semnarea, de către ADR Sud și "Verluxcons" SRL a contractelor de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului care vizează construcția, la etapa I-a, a apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvanoasa-Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca  și Nicolaevca din raionul Cahul. Fapt care permite, conform legislației naționale în construcții, inițierea lucrărilor în cadrul proiectului dat.

Măsura investițională este implementată de către Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud în comun cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare în comunele Lebedenco, Pelinei, Găvănoasa. Etapa I, Faza I și Faza II".

Suportul financiar pentru realizarea măsurii investiționale, în valoare de circa 47 mln. de lei, este acordat de Guvernul Elveției, prin intermediul GIZ. Totodată, comunitățile beneficiare cofinanțează lucrările de construcție a rețelelor interioare de apeduct cu o contribuție proprie de circa 1,7 mln. lei.

În cadrul proiectului dat urmează a fi construiți 11 km de apeduct magistral, două rezervoare de apă supraterane cu o capacitate de 800 m3 fiecare, 25,2 km de rețele interioare de aprovizionare cu apă potabilă și, respectiv, vor fi montate 884 de cămine de vizită care vor asigura conectarea la apeduct a tuturor gospodăriilor din satele menționate.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului  „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Uniunea Europeană, Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Proiectul sus-menționat vine să contribuie la realizarea inițiativei de dezvoltare a sectorului aprovizionării cu apă și canalizare și continuarea implementării Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare.