Prima   -  Presa   -  Noutăți - Preluarea bunelor practici în cadrul unei vizite de studiu în Letonia

Preluarea bunelor practici în cadrul unei vizite de studiu în Letonia

   
14.11.2018   179 Accesări  

În perioada 6-9 noiembrie a c., o delegație formată din reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională Sud, Nord, Centru, UTA Găgăuzia și APL din Rpublica Moldova, a efectuat o vizită de studiu în capitala Letoniei, Riga, dar și în orașele importante din regiunile de planificare partenere ale ADR-urilor din Republica Moldova, (Jelgava din Regiunea de Planificare Zemgale,  Regiunea de Planificare Vidzeme și Olaine, Regiunea de Planificare Riga).  Agenția de Dezvoltare Regională Sud fost reprezentată de Oxana Cazacu, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor.

Deplasarea a presupus întâlniri cu reprezentanții Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, specialiști din cadrul regiunilor de planificare, manageri ai instituțiilor prestatoare de servicii antreprenoriale, antreprenori, etc.

În vederea împărtășirii și promovării bunelor practici europene în gestionarea deșeurilor solide, a fost întreprinsă o vizită la cel mai mare poligon de acumulare a deșeurilor menagere din Letonia și țările baltice, Getlini.

Poligonul funcționează din anii 1970. Suprafața totală a acestuia este de circa 87 ha, din ele 53 ha ocupă gropile de acumulare. Anual, aici se depozitează aproximativ 0,5 mln. tone de deșeuri și sunt deserviți circa 1,2 milioane de beneficiari. Cele mai importante aspecte care au fost luate în considerație atunci când s-a planificat amenajarea poligonului au fost infiltrarea și poluarea apelor de suprafață și subterane; poluarea atmosferei  cauzată de scurgerea gazelor nocive, care provoacă un "efect de seră" și contribuie la încălzirea globală. Astfel, la moment,  pe teritoriul poligonului Getlini se efectuează activități de sortare și procesare a deșeurilor. Totodată, în vederea utilizării eficiente a energiei termice și electrice produse din biogaz, pe teritoriul poligonului au fost construite sere în care se cultivă castraveți, roșii și flori. Suprafața serelor este de 11412 m2, acestea producând anual în jur de 500 de tone de roșii.

Pe teritoriul poligonului funcționează, de asemenea, un magazin unde sunt comercializate legumele și florile crescute în sere, și o hală unde legumele sunt ambalate și apoi transportate la magazinele din Letonia.

SRL Getlini EKO care gestionează cel mai mare poligon de acumulare a deșeurilor solide este un bun exemplu de parteneriat între mediul privat și cel public în asigurarea unor servicii calitative pentru cetățeni. Totodată, condițiile și standardele impuse de UE și de către stat privind desfășurarea activităților pritenoase mediului au determinat antreprenorul să identifice soluții care nu doar să diminueze poluarea, dar și să aducă un venit suplimentar.

În cadrul unei alte vizite efectuate la Centrul regional de turism din Jelgava, Regiunea de Planificare Zemgale, la solicitarea reprezentanților ADR Sud și ADR UTA Găgăuzia, au fost planificate întâlniri cu prestatorii de servicii în turism, instituțiile relevante domeniului cât și antreprenori care au dezvoltat sau extins afacerea în cadrul unui proiect.

De asemenea, delegația din Republica Moldova a avut ocazia să vadă cum funcționează Centrul pentru transfer de tehnologii și cunoștințe din Jelgava, care are și rol de prestator de servicii pentru antreprenori care desfășoară activități în domeniul alimentației. Astfel, laboratoarele din cadrul instituției pot efectua tot tipul de investigații și analize a produselor alimentare, materiei prime și a  ambalajului în vederea identificării celor mai optime soluții pentru ambalare, păstrare, transportare, comercializare și extinderea termenului de valabilitate.

Vizita de studiu a delegației din Republica Moldova a fost posibilă în cadrul proiectului „Sprijinirea dezvoltării regiunilor din Moldova și Georgia prin promovarea participării cetățenilor și consolidarea capacităților de planificare și implementare a dezvoltării la nivel local și regional", implementat de Forumul Rural din Letonia, în parteneriat cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Letoniei.

Proiectul prevede promovarea unei dezvoltări echilibrate și durabile a regiunilor din Moldova;  îmbunătățirea calității implementării documentelor de planificare în domeniul dezvoltării regionale și rurale; asigurarea comunicării / sinergiei cu inițiativele locale; preluarea experienței țărilor Uniunii Europene pentru un proces de integrare europeană de succes; inclusiv, asigurarea suportului metodologic și practic Organizațiilor neguvernamentale locale, autorităților locale, organizațiilor naționale/regionale, agențiilor guvernamentale, centrale/locale și consolidarea capacităților de planificare și punere în aplicare a documentelor pentru coordonarea eficientă a diferitor sectoare.