Prima   -  Presa   -  Noutăți - INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Gavanoasa – Al. Ioan Cuza, raionul Cahul. Etapa I”

INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Gavanoasa – Al. Ioan Cuza, raionul Cahul. Etapa I”

   
09.10.2018   75 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/09, inițiate în vederea achiziționării serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Gavanoasa – Al. IoanCuza, r-nul Cahul. Etapa I.”

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova sau la adresa electronică adrsud@gmail.com.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Termenul de depunere a ofertelor: 09.11.2018, ora 10:00.

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 09.11.2018, ora 10:00.

LP  nr. 18/09
Autoritatea contractantă  Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
Adresa  bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Telefon/fax  0 (241) 2 62 86
Adresa electronică adrsud@gmail.com
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie  COROIAN DORIN
Obiectul achiziţiei  Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Gavanoasa – Al. Ioan Cuza, r-nul Cahul. Etapa I.”
Cod achiziție GIZ UE MSPL/GIZ/S/RTSA/001
Cod CPV    
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică  bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini  De stat
Termenul de depunere a ofertelor și de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.11.2018, ora 10:00

Pentru obținerea Documentației de atribuire, operatorii economici sunt invitați să o solicite printr-o scrisoare la adresa electronică adrsud@gmail.com.