Prima   -  Presa   -  Noutăți - 20 de Autorități Locale și-au prezentat obiectivele de dezvoltare economică locală

20 de Autorități Locale și-au prezentat obiectivele de dezvoltare economică locală

   
04.06.2018   221 Accesări  

În perioada 15-17 mai 2018, 23 de consultanți din cadrul autorităților publice locale semnatare ale Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică (PCE), Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, precum și a agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud,  au finalizat Programul de Dezvoltare a Capacităților, care a fost inițiat în noiembrie 2017.

Programul a fost organizat pentru a susține autoritățile publice locale  în elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală (DEL) în conformitate cu modelul și principiile Inițiativei PCE (http://www.m4eg.eu/media/1078/m4eg-concept-rom.pdf).

Din Regiunea de Dezvoltare Sud, beneficiari ai acestui program de instruire au fost reprezentanții autorităților publice locale din raioanele Cimișlia și Căușeni, precum și a orașelor Cahul, Căușeni și Cimișlia. Aceste autorități din regiune au aderat la inițiativa UE "Primarii pentru creștere economică", fapt ce le permite de a beneficia de asistență în elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală pentru comunitățile pe care le reprezintă.

Comunitățile elaborează planurile de dezvoltare economică locală în conformitate cu principiile bunei guvernări și a dialogului public - privat, așa încât să propună acțiuni și proiecte care să susțină creșterea economică, dezvoltarea și ocuparea forței de muncă. Obiectivele prioritare pentru următorii 2 - 3 ani vizează îmbunătățirea infrastructurii de afaceri (crearea centrelor de suport în afaceri, dezvoltarea parcurilor industriale), încurajarea asocierii întreprinzătorilor pentru asigurarea unui acces mai ușor la finanțe și îmbunătățirea capacităților de export, promovarea produselor locale și dezvoltarea serviciilor turistice pentru creșterea atractivității comunităților.

În stabilirea acțiunilor și proiectelor de dezvoltare se ține cont de factorii de succes care pot să contribuie la realizarea acestora: acces la finanțe, terenuri și infrastructură, forța de muncă, poziționare externă, reglementări necesare.

Planurile de Dezvoltare Economică Locală sunt elaborate de către Parteneriatele de Dezvoltare Economică Locală, care au fost constituite în fiecare comunitate. De asemenea, fiecare comunitate și-a desemnat un consultant DEL, care coordonează procesul de planificare la nivel local. Ulterior, aceste documente sunt transmise către experții Băncii Mondiale pentru evaluare și recomandări.

Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) este o nouă inițiativă a Uniunii Europene care a fost lansată în ianuarie 2017 în cadrul Parteneriatului Estic. Scopul general al Inițiativei este de a susține primarii și administrațiile locale din țările Parteneriatului Estic să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă la nivel local. Partenerii principali ai inițiativei în Republica Moldova sunt: Cancelaria de Stat și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Pentru detalii adiționale accesați: www.m4eg.eu