Prima   -  Presa   -  Noutăți - Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ADR Sud s-a întrunit în ședință

Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ADR Sud s-a întrunit în ședință

   
03.04.2018   259 Accesări  

Marți, 3 aprilie, la sediul ADR Sud a avut loc ședința Grupului de lucru pentru achiziții, în cadrul căreia a fost audiat raportul comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației publice din 13 martie a.c. desfășurate în vederea achiziționării serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova, construcția stației de pompare a apelor uzate în aceiași localitate și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova.

Din componența Grupului de lucru au făcut parte, de asemenea, reprezentanți ai autorității contractante – ADR Sud, ai GIZ, Primăriei  orașului Leova, Primăriei satului Filipeni, ai societății pe acțiuni “Apă-Canal Leova” și ai societății civile.

Grupul de lucru a fost asistat, în cadrul procedurii de evaluare a ofertelor, de experți naționali și internaționali angajați de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care s-au ocupat în mod special de evaluarea tehnică a ofertelor.

Comisia de evaluare s-a expus pe marginea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă, dar și a propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, stabilind, în final, ofertele inacceptabile sau neconforme și ofertele admisibile.

Acestea fiind luate în considerare, Grupul de lucru pentru achiziții a aprobat raportul de evaluare, transmițându-l spre examinare și aprobare GIZ, în calitate de Agenție de implementare a proiectului "Contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru: Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova (LOT SA 1) și Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova" (LOT SA 2), cu finanțare din UE.

Decizia privind rezultatele licitației publlice organizate în cadrul proiectului sus-menționat urmează a fi anunțată în timpul apropiat.

*********

Proiectul care prevede contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova, construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova și Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova" este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).