Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud va beneficia de asistență tehnică din partea GIZ, în domeniul atragerii investițiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Sud va beneficia de asistență tehnică din partea GIZ, în domeniul atragerii investițiilor

   
28.03.2018   770 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud va beneficia, în următorii ani, de asistență tehnică din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în domeniul atragerii investitiilor, colaborării cu IMM (Întreprinderile Mici și Mijlocii) si implicării sociale a grupurilor vulnerabile. Asistența va fi acordată în vederea creșterii economice sustenabile a Regiunii de Dezvoltare Sud, în cadrul Proiectului "Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice" (MEPA).

În această ordine de idei, miercuri, 28 martie a.c., Maria Culeșov, directorul ADR Sud, și Oxana Cazacu, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor, au avut o întrevedere cu reprezentantii MEPA - Veaceslav Sutchevici, managerul componentei atragerea investitiilor, și Natalia Iachimov, manager în dezvoltarea afacerilor, în cadrul căreia au discutat despre perspectivele colaborării în cadrul proiectului GIZ.

În eventualitatea agreării unui plan comun de acțuni care urmează a fi întreprinse în vederea sporirii atractivității Regiunii de Dezvoltare Sud și facilitării procesului de atragere a investițiilor în zonă, părțile au convenit asupra semnării un memorandum de înțelegere în acest sens. Totodată, a fost agreată angajarea, în cadrul ADR Sud, a unui consultant pentru atragerea investitiilor, colaborare cu IMM si implicarare grupurilor vulnerabile.

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a exprimat încrederea că acest proiect va contribui la dezvoltarea economică durabilă a regiunii, inclusiv prin îmbunătăţirea climatului investiţional şi atragerea investiţiilor străine directe în toate sectoarele economiei naţionale.

„Salutăm şi apreciem eforturile partenerilor noştri în iniţierea şi implementarea proiectelor, care vin în susţinerea eforturilor ADR Sud privind dezvoltarea economică echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Sud, crearea unui mediu atractiv pentru investitori, a noilor locuri de muncă etc.", a declarat doamna Culeșov.

Ținem să precizăm că Proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice" este implementat de GIZ Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ). În cadrul acestui proiect GIZ oferă servicii de consultanță Cabinetului Prim-ministrului, Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei și Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova. Serviciile de consultanță acoperă două domenii - îmbunătățirea condițiilor pentru investiții și consolidarea serviciilor de promovare a investiţiilor.

La moment, în Republica Moldova sunt în derulare 8 proiecte ale Agenţiei de Cooperare Internaţionale a Germaniei (GIZ) cu un buget de peste 25,3 mil euro:

  • Consilierea Guvernului Republicii Moldova în reforma economică (faza a II) (perioada 2016-2018, bugetul - 2,8 mil euro)
  • Modernizarea serviciilor publice locale - faza II (perioada 2016-2018, bugetul - 7,14 mil euro)
  • Îmbunătăţirea siguranţei alimentelor în Republica Moldova (perioada 2015-2018, bugetul - 1,3 mil euro)
  • Consolidarea sistemului de control în domeniul sănătăţii animalelor (perioada 2015-2018, bugetul - 7,0 mil euro)
  • Gestionarea resurselor de apă pe Nistru (perioada 2016-2018, bugetul - 2,0 mil euro)
  • Dezvoltarea Capacităților pentru Alinierea la Obiectivele Climatice ale UE în Țările Parteneriatului Estic (EaP Clima) (perioada 2016-2017, bugetul - 75 mii euro)
  • Calitatea şi eficienţa serviciilor de sănătate (perioada 2014-2017, bugetul - 3,0 mil euro)
  • Reforma structurală în educaţia şi formarea profesională (VET) (perioada 2015-2018, bugetul - 2,0 mil euro).

Cooperarea se realizează în baza Acordului între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru dezvoltare din 10.07.2014 şi ratificat prin Legea nr. 58 din 09.04.2015.

Obiectivul general al asistenţei acordate de Germania Republicii Moldova este de a îmbunătăţi semnificativ situaţia politica, socială, economică şi ecologică, cu angajament reciproc pentru dezvoltare durabilă.