Prima   -  Presa   -  Noutăți - Autoritățile raionului Căușeni, informate despre proiectele care au primit finanțare și urmează a fi implementate în 2018

Autoritățile raionului Căușeni, informate despre proiectele care au primit finanțare și urmează a fi implementate în 2018

   
20.03.2018   370 Accesări  

Recent, la sedul ADR Sud a avut loc o ședinţă de informare a tuturor părţilor implicate în implementarea proiectului cu sursa de finanţare naţională (FNDR) - "Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud (ZEL Căuşeni)". La ședință au participat Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni, Vera Ciuchitu, șefa Serviciului pentru elaborarea proiectelor și atragerea investițiilor din cadrul CR Căușeni, reprezentanții companiei de proiectare  „Ruralproiect" ș.a.

În cadrul ședinței, Maria Culeșov, directorul ADR Sud,  a adus la cunoștința celor prezenți că, din numărul total de proiecte propuse spre finanțare pentru anul 2018, care vor fi inițiate sau se află în derulare, 7 proiecte, cu un buget total de 31 235 711, 59 de lei, îi revin Regiunii de Dezvoltare Sud.

Printre acestea se numără proiectele Dezvoltarea durabilă a Parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", pentru derularea căruia au fost oferiți în anul curent 3 mln. lei; "Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud", cu un buget anual de 1 mln. de lei, care prevede construcţia reţelelor, comunicaţiilor şi drumului de acces şi amenajarea teritoriului în Filiala Căuşeni a Zonei Economice Libere Bălţi; Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop-la rețeaua de drumuri naționale", pentru care s-au alocat 9 mln. 850 mii de lei.

De asemenea, în anul curent, 1 mln. 896 580, 08 lei au fost distribuite pentru continuarea lucrărilor de Construcție a sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni.

Șefa ADR Sud a specificat că, la selectarea proiectelor, s-a ținut cont de anumite criterii, și anume: co-finanțarea din alte surse, punctajul acumulat în cadrul evaluării de către comisia interministerială, nivelul de pregătire a proiectului pentru lansarea imediată a achizițiilor publice și existența documentației tehnice actualizate. Totodată, fiind considerate ca prioritare, în mod special, proiectele din domeniul susținerii dezvoltării sectorului privat legate de crearea și dezvoltarea condițiilor de activitate a Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale și Incubatoarelor de Afaceri.

În cele ce urmează, părțile au discutat despre problemele care necesită a fi soluționate până la inițierea procedurilor de licitație publică în vederea achiziționării serviciilor de construcție, supraveghere tehnică etc. în cadrul proiectului "Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud (ZEL Căuşeni)".

Totodată, pentru a da start cu dreptul lucrărilor de construcție a subzonei economice libere Căușeni, specialiștii ADR Sud, aplicantul proiectului  și alți actori de implementare au convenit asupra responsabilităților care îi revin fiecărei părți implicate.

În cadrul aceleiași ședințe, angajații ADR Sud au atenționat compania de proiectare asupra necesității de revizuire și actualizare a documentației tehnice elaborate anterior în cadrul proiectului nominalizat.