Prima   -  Presa   -  Noutăți - APL din raioanele Cimișlia și Basarabeasca identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide

APL din raioanele Cimișlia și Basarabeasca identifică soluții pentru depășirea provocărilor din sectorul Managementului Deșeurilor Solide

   
22.03.2018   6997 Accesări  

Soluționarea problemei gunoaielor și cea a necesității de instituire, în raioanele Cimișlia și Basarabeasca din Regiunea de Dezvoltare Sud, a unui management eficient de gestionare a deșeurilor a fost subiectul consultărilor organizate recent de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) la Cimișlia. 

În cadrul consultărilor, autoritățile publice locale de ambele nivele, specialiști din cadrul Inspectoratelor ecologice teritoriale și prestatorii de servicii publice de salubrizare din raioanele nominalizate au semnalat problemele și provocările cu care se confruntă în domeniul gestionării deșeurilor. Iar experții GIZ și specialiștii ADR Sud și-au notat pe agenda activității lor așteptările și necesitățile privind suportul tehnic de care APL ar avea nevoie pentru a depăși problemele din sectorul Managementului Deșeurilor Solide (MDS).

În deschiderea evenimentului, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a subliniat importanța suportului pe care este gata să-l acorde GIZ autorităților publice locale în vederea îmbunătățirii managementului deșeurilor solide.

"Consider că acum este nevoie mai mult ca oricând de o fortificare a cooperării intercomunitare și de o abordare participativă a noastră în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune. Or, problema deșeurilor este una care se regăsește inclusiv pe agenda de activitate a ADR Sud, ținând cont de faptul că asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate reprezintă unul din obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020. Astfel, în cotextul realizării acestui obiectiv, ADR Sud își propune să dezvolte, în următorii ani, sisteme de management integrat al deșeurilor solide în regiune", a specificat Maria Culeșov.

La rândul său, Denis Parea, consultant GIZ, a reconfirmat deschiderea instituției pe care o reprezintă în ceea ce privește acordarea suportului necesar APL-urilor pentru ca în Regiunea de Dezvoltare Sud să existe, în cele din urmă, un management intergat al deșeurilor solide și un mediu mai curat și mai sănătos.

În cele ce urmează, Natalia Dubalari, secretar al Comisiilor Regionale Sectoriale create de GIZ ca măsură de intervenție în candrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", s-a referit la activitatea structurii sus-menționate, specificând, totodată, că, în scopul implementării politicilor de mediu, a soluționării problemei deșeurilor și prestării către populație a unor servicii moderne și calitative de salubrizare, la nivel de regiune a fost creată, cu suportul aceluiași GIZ, o comisie regională sectorială în domeniul Managementului Deșeurilor Solide.

Cu o  prezentare amplă, conținând date relevante și exhaustive în ce privește starea actuală a sectorului managementul deșeurilor în raioanele Cimișlia și Basarabeascai, precum și pașii ce urmează a fi întreprinși pentru depășirea dificultăților, a evoluat în fața celor prezenți Tamara Guvir, expertă GIZ în domeniul managementului deşeurilor solide. 

Printre cele mai stringente problemele atestate în sectorul deșeurilor, Tamara Guvir a menționat insuficiența spațiilor de depozitare, lipsa depozitelor temporare, insuficiență mijloacelor financiare, cooperarea intermunicipală slabă și insuficiența acoperirii cu servicii, precum și informarea nesatifăcătoare a populației despre neachitarea taxelor pentru deșeuri și impactul deșeurilor necolectate asupra sănătății populației.

Reieșind din spectrul problemelor identificate, experta GIZ a făcut și unele recomandări în ceea ce privește îmbunătățirea stării de lucruri în domeniul Managementului Deșeurilor Solide, una din cele mai optimale soluții fiind, pe moment, în opinia ei, asocierea APL din raioanele Cimișlia și Basarabeasca în scopul gestionării în comun a așa-ziselor depozite temporare. Acest fapt ar permite micșorarea suprafeței numărului actual al depozitelor de deșeuri existente, inclusiv a celor stihiinice, și amenajarea unor depozite corespunzătoare normelor sanitare și epidemiologice, sunt de părere experții. Totodată, va conduce în mod normal și inevitabil la regionalizarea serviciilor de salubrizare și eficientizarea managementului deșeurilor solide în localitățile din raza raioanelor nominalizate.

În timp ce pentru amenajarea depozitelor temporare APL urmează să elaboreze schițe de proiect și să caute finanțare, GIZ și-a arătat disponibilitatea de a oferi, prin intermediul Comisiei regionale sectoriale în domeniul MDS, suport tehnic în ceea ce ține de elaborarea documentației de proiect, sporirea capacității operatorilor, organizarea unor instruiri la tema introducerii taxei locale sau tarifelor pentru gestionarea deșeurilor, adoptarea unor măsuri de sensibilizare a populației etc.