Prima   -  Presa   -  Noutăți - Primul apel de proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională - granturile EEA și ale Regatului Norvegiei

Primul apel de proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională - granturile EEA și ale Regatului Norvegiei

   
06.02.2018   164 Accesări  

Ministerul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene și Spațiul Economic European (SEE), respectiv Misiunile Islandei și Liechtenstein-ului pe lângă Uniunea Europeana au lansat la 24 ianuarie 2018, la Bruxelles, noul fond pentru cooperare regională, parte a Granturilor SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway Grants).  

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene.

Deși finanțarea majoritară a SEE și a Regatului Norvegiei este adaptată spre inițiative naționale și cooperare bilaterală între țările donatoare și țările beneficiare, fondul de finanțare pentru cooperare regională vizează consolidarea cooperării transfrontaliere și transnaționale între cele 3 țări donatoare, 15 țări beneficiare și 10 state care nu sunt membre ale UE.

Fondul de 34,5 milioane € sprijină cooperarea sub forma schimbului de cunoștințe, a schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 2014-2021:

  • inovare, cercetare, educație și competitivitate;
  • incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;
  • mediul, energia, schimbările climatice și economia cu emisii reduse de carbon;
  • cultură, societate civilă, buna guvernare, drepturi și libertăți fundamentale;
  • justiție și afaceri interne.

15 milioane € sunt puse la dispoziție în cadrul primei cereri de propuneri. Se preconizează că proiectele vor începe în 2019.

Termenul limită pentru prima etapa a procesului de depunere a candidaturilor este 1 iulie 2018. Pentru candidaturile evaluate pozitiv după prima etapa, data limită pentru prezentarea întregii propuneri este 15 decembrie 2018.

Cofinanțare:

Consorțiul este obligat să asigure cofinanțarea proiectului. Rata de intervenție financiară a granturilor SEE pentru această cerere se stabilește în funcție de statutul membrilor consorțiului, individual, după cum urmează:

  • organizațiile neguvernamentale: până la 90% din cheltuielile eligibile (până la 50% din cofinanțarea necesară poate lua forma contribuțiilor în natura sub forma de munca voluntara);
  • parteneri de proiect cu statut de universități și organizații de cercetare: până la 90% din cheltuielile eligibile;
  • toți partenerii experți din statele donatoare: până la 100% din cheltuielile eligibile;
  • alte entități: până la 85% din cheltuielile eligibile.

Proiectele sprijinite trebuie să fie de cooperare regională transfrontalieră sau transnațională și să implice mai mulți parteneri și activități în diferite țări. Entitățile eligibile trebuie să aplice ca un consorțiu format din organizații din cel puțin trei țări eligibile.

Click aici pentru detalii.