Prima   -  Presa   -  Noutăți - Mai multe municipii și orașe din Republica Moldova, inclusiv Cahul, Cimișlia și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud, beneficiază de sprijin din partea Poloniei, în cadrul unui proiect de revitalizare urbană

Mai multe municipii și orașe din Republica Moldova, inclusiv Cahul, Cimișlia și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud, beneficiază de sprijin din partea Poloniei, în cadrul unui proiect de revitalizare urbană

   
04.01.2018   1780 Accesări  

Suportul pentru creștere și dezvoltare locală este acordat mai multor municipii și câtorva orașe din Moldova în cadrul proiectului„Sprijinirea administrației publice în Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și durabilă pentru anii 2017-2019", care actualmente se află în curs de implementare în toate regiunile țării, cu suportul Guvernului Republicii Polonia.

Proiectul este derulat în trei etape. Inițial, în cadrul primei etape, au fost create grupuri de lucru din care fac parte reprezentanți ai municipiilor, ai agențiilor de dezvoltare regională și ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ulterior, aleșii locali și ceilalți specialiști au fost instruiți și au realizat și un schimb de experiență și bune practici în domeniul revitalizării urbane.

În etapa a treia APL-urile implicate vor elabora concepte de proiecte ce vor participa la un concurs și vor obține finanțare de la Guvernul Poloniei.

Proiectul lansat urmărește crearea unui sistem eficient de sprijin pentru dezvoltarea urbană eficientă și reînnoirea orașelor, fiind denumit abreviat "Revitalizarea municipiilor din Republica Moldova".

Astfel, la nivel național și regional se va oferi asistență tehnică și consiliere din perspectiva politicilor publice pentru a dezvolta instrumente și mecanisme dedicate dezvoltării orașelor, precum și implementarea acestora. Iar, la nivel local prin consiliere și instruiri/ dezvoltarea capacităților se urmărește elaborarea programelor de revitalizare urbană și implementarea proiectelor.

La prima etapă a proiectului vor fi revizuite și dezvoltate idei de politici, mecanisme orientate spre dezvoltarea urbană, astfel încât la a doua etapă să fie elaborate programe și proiecte de revitalizare a orașelor selectate.

În acest moment, în proiect participă 15 localități: 10 municipii și 5 orașe, printre care inclusiv municipiul Cahul, orașele Cimișlia și Căușeni din Regiunea de Dezvoltare Sud. Se planifică selectarea a aproximativ 10 proiecte de revitalizare a orașelor în cadrul concursului organizat la cea de a doua etapă a proiectului. 

Participanții la proiect vor beneficia, pe lângă instruiri, vizite de studiu în Polonia, de consiliere din partea experților polonezi pentru a elabora și implementa proiecte locale de revitalizare urbană. 

Proiectul se bazează pe o abordare participativă - implicarea tuturor părților interesate relevante. Rezultatul de bază al proiectului va fi un sistem operațional funcțional pentru o dezvoltare urbană dinamică și revitalizarea orașelor.

Proiectului este implementat prin Ministerul Dezvoltării Economice al Poloniei în colaborare cu Centrul de informare pentru autoritățile locale (CIAL - Solidarity Fund PL în Republica Moldova) si Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în partenierat cu Agențiile de Dezvoltare Regională din Republica Moldova; orașele din Moldova.

Conform legislației poloneze, "Revitalizarea este un proces de ieșire din starea de criză a zonelor degradate, administrat în mod cuprinzător, prin activități complexe în beneficiul comunității, spațiului și economiei locale, concentrate teritorial, administrate de toate părțile interesate pe baza programului municipal de revitalizare".

Pilonul de bază al procesului de revitalizare în Polonia sunt "oamenii", completat cu cadrul legal și de politici, mecanisme de finanțare și transfer de cunoștințe (proiecte-pilot, schimb de bune practici, instruiri etc.). Pe lângă alte beneficii pe care le are revitalizarea, avantajul de bază ar trebui să fie îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.