Prima   -  Presa   -  Noutăți - La Cahul a avut loc Conferinţa regională „Abordarea LEADER – pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale”

La Cahul a avut loc Conferinţa regională „Abordarea LEADER – pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale”

   
14.12.2017   640 Accesări  

„Abordarea LEADER - pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale" a fost genericul conferinţei regionale organizate la Cahul de Centrul CONTACT-Cahul în colaborare cu Asociaţia "Pro Cooperare Regională ", Bălţi la data de 12 decembrie 2017. Scopul evenimentului a fost promovarea abordarii LEADER şi transferul de experienţe naţionale şi internaţionale către reprezentanţii localităţilor din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Cimişlia şi Basarabeasca.

Cele circa 100 persoane, reprezentînd APL de nivel II şi I, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi sector privat au avut ocazia să cunoască mai multe despre programul LEADER, specificul implementării, etape şi avantaje pentru dezvoltarea rurală. Printre experienţele prezentate au fost cele din cadrul programului „Susţinerea Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" în UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia" (SARD), experienţele Asociaţiei „Pro Cooperare Regională", a Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Moldova/Solidarity Fund PL. De un interes sporit din partea publicului s-au bucurat informaţiile prezentate de reprezentanţii Grupurilor de Acţiune Locală (GAL-uri) din România şi Republica Moldova: GAL „ECO Bugeac" din Găgăuzia, GAL „Lunca Prutului de Jos" din r-l Cahul, dar şi GAL-urile din Suceava şi Iaşi, România. Dna Irina Nenerica, expert GAL Iasi şi Dul Vasile Cozan, expert GAL Suceava au împărtăşit din experienţa de activitate a GAL-urilor pe care le reprezintă, proiectele implementate, efectele asupra dezvoltării zonelor rurale şi activitatea Federaţiei Naţionale a GAL-urilor din România. Sprijinul său în promovarea şi implementarea abordării LEADER în regiunea de sud l-au exprimat şi reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, care vor deveni parteneri ai procesului în regiune.

Ca un fir roşu prin toate prezentările au fost sintagmele „parteneriat", „încredere reciprocă", „luare în comun a deciziilor", „păstrarea identităţii şi specificului local", „mult efort şi investiţie de timp", dar toate au ca rezultat o contribuţie substanţială la dezvoltarea zonelor rurale. Acest eveniment a contribuit la sporirea gradului de informare şi sensibilizare a principalilor actori comunitari din raioanele de sud privind programul LEADER şi a motivat comunităţile de a se lansa în acest proces.

Conferinţa regională a fost organizată de Centrul CONTACT-Cahul în colaborare cu Asociaţia Pro Cooperare Regională din Bălţi în cadrul proiectului „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER şi a Grupurilor de Acțiune Locală" implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Elveţiene HEKS.

Centrul CONTACT-Cahul adresează sincere mulţumiri tuturor partenerilor participanţi la eveniment:

  • Managementului proiectului „Susţinerea Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia" reprezentaţi prin Ludmila Mitioglo, expert SARD şi Olga Garceva, membru LAG;
  • Solidarity Fond PL reprezentanţi de Tomasz Horbowski, Marina Albu şi Iulian Ungureanu
  • Agenţia de Dezvoltare Regională Sud reprezentată de Oxana Cazacu
  • Asociaţiei partenere „Pro Cooperare Regională Bălţi" în persoana lui Sergiu Mihailov şi experţilor Irina Nenerica şi Vasile Cozan din România
  • GAL-ului „Lunca Prutului de Jos" în persoana Victoriei Matveev.