Prima   -  Presa   -  Noutăți - Atelier de coordonare a prevederilor memorandumurilor de întelegere pentru proiectele finanțate din sursele Uniunii Europene

Atelier de coordonare a prevederilor memorandumurilor de întelegere pentru proiectele finanțate din sursele Uniunii Europene

   
08.11.2017   411 Accesări  

Astăzi, în centrul de reședință al Regiunii Sud, s-au reunit pentru a discuta modalitățile de implementare a proiectelor cu finanțare din UE reprezentanți ai administrațiilor publice locale din raioanele Cahul, Leova și Basarabeasca, ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Dezvoltare Regională Sud și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Maria Culeșov, Directorul ADR Sud, a salutat participanții la atelier, mulțumind echipei GIZ(MSPL) pentru sprijinul acordat și menționând, totodată, importanța acestui suport financiar considerabil care urmează să vină din partea Uniunii Europene și să fie îndreptat întru dezvoltarea infrastructurii sociale și a celei de utilități publice din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Totodată, șefa ADR Sud a invocat asupra necesității de maximă implicare, de consolidare și eficientizare a eforturilor tuturor partenerilor asociați în cadrul celor cinci proiecte care urmează a fi implementate în sud cu suportul UE, subliniind în mod special însemnătatea acestor investiții europene pentru proiectele de eficiență energetică care vizează instituțiile de învățământ preuniversitar din raioanele Leova și Basarabeasca, dar și pentru celelalte care țintesc drept obiectiv sporirea accesului cetățenilor din raioanele Cahul și Leova  la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare.

La rândul său, Petru Veverița, Consultant național superior în programare și planificare regională în cadrul proiectului GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale", a ținut să precizeze că, în contextul dezvoltării mecanismelor de implementare a proiectelor din sectoarele Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și Eficiența energetică în clădirile publice (EE), finanțate din sursele Uniunii Europene, în baza unui proces participativ larg desfășurat cu aportul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, al Autorităților Publice Locale beneficiare și cu suportul direct al consultanților regionali GIZ/MSPL, a fost elaborat pachetul de documente pentru fiecare proiect în parte. Acesta include proiectul Memorandumului de Înțelegere, care conține ca anexe matricea cadrului logic, planul de implementare și matricea de evidență a riscurilor.

În cele ce urmează, a fost menționat faptul că planurile de implementare a proiectelor au la bază procedurile operaționale standard, care servesc ca îndrumar pentru părțile implicate în planificarea activităților și atribuirea rolurilor în procesul de implementare a proiectelor, în conformitate cu modelul serviciilor publice eficiente bazat pe 5 piloni.

De asemenea, celor prezenți le-a fost adus la cunoștință faptul că în procesul de implementare a proiectelor vor fi implicate și Organizațiile Societății Civile (câte o organizație pentru fiecare Regiune de Dezvoltare), selectate recent în cadrul unui concurs organizat de către GIZ/MSPL. Astfel, pentru Regiunea de Dezvoltare Sud a fost desemnată câștigătoare OSC "Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul".

Sarcina organizațiilor ne-guvernamentale va consta în sprijinirea participării cetățenilor din comunitățile locale în procesele de planificare, implementare și monitorizare a proiectelor de investiții, identificarea oportunităților de cooperare intercomunitară și sensibilizarea opiniei publice.

Memorandumurile de Înțelegere pentru proiectele UE urmează a fi semnate de către părți după încheierea Acordurilor de finanțare dintre GIZ/MSPL și Agențiile de Dezvoltare Regională.

Amintim că anterior, la finele lui iunie 2017, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova au semnat Acordul de Grant privind „Elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAP) și eficiența energetică (EE) în cele trei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova", care urmează să fie implementate prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL).

Bugetul total al Acțiunii vizate este de 3,500,000 Euro oferite de Uniunea Europeană și 325,000 Euro - de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Implementarea acesteia este prevăzută pe durata unei perioade de 18 luni.