Prima   -  Presa   -  Noutăți - Proiectele implementate de ADR Sud sunt monitorizate pentru a se asigura efectuarea lucrărilor calitativ și conform angajamentelor

Proiectele implementate de ADR Sud sunt monitorizate pentru a se asigura efectuarea lucrărilor calitativ și conform angajamentelor

   
26.07.2017   754 Accesări  

Echipa ADR Sud a efectuat vizite de monitorizare a mersului lucrărilor în cadrul proiectelor finanțate din FNDR: ”Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos - Ștefan Vodă și asigurarea conectării cu drumul național R30 Chișinău – Căușeni - Frontiera cu Ucraina” și „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din or.Căușeni”

Inițial o vizită de monitorizare a mersului lucrărilor s-a efectuat în cadrul proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din or. Căușeni”. La prima etapă a acestui proiect, se prevede construcţia reţelelor de canalizare în sectorul Valul lui Traian din oraşul Căuşeni, după care urmează să fie efectuată reconstrucţia staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Căuşeni. Valoarea estimativă a lucrărilor preconizate la etapa I a proiectului este de 7 835 264,98 lei, inclusiv TVA. 

La data de 25 iulie 2017, s-a convocat o ședință largă de lucru, la care au participat: Maria Culeșov, directorul ADR Sud; Andrei Tomescu, specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor în cadrul ADR Sud; Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni; Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni; Alexandru Ciocan, directorul SRL "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII"; directorul „Apă Canal Căușeni”; responsabilul tehnic și alți funcționari responsabili de implementarea proiectului. Astfel, subiectul întrunirii a devenit: revizuirea dificultăților și obstacolelor care intervin la demararea lucrărilor de construcție, trecerea în revistă a problemelor și identificarea soluțiilor. 

În cadrul acestei ședințe, antreprenorul a evidențiat mai multe probleme depistate, printre care:

·         Lipsa avizului oficial de la Administrația de Stat a Drumurilor și Direcția Căilor ferate privind executarea lucrărilor în zona de protecție cît și traversarea comunicațiilor ce le aparțin,

·         Urgentarea trasării axelor și bornelor, cît și materializarea cotelor de nivel, care intră în obligațiunile beneficiarului,

·         Deficiențe pentru unele lucrări din caietul de sarcini precum si alte probleme.

Ca rezultat, s-a luat decizia să se instituie un grup de lucru, care începînd cu 26.07.2017 vor merge în teren în scopul constatării la fața locului a existenței tuturor obstacolelor în desfășurarea lucrărilor și efectiv pentru a transmite printr-un act terenul către antreprenor, unde acestea vor fi înscrise.
Ce ține nemijlocit de activitatea antreprenorului, acesta a dislocat la fața locului o parte din personal și tehnica necesară startării lucrărilor de construcție.

Amintim că recent, pe data de 13 iulie 2017, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni, și Alexandru Ciocan, directorul SRL "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII", au semnat Contractul de antrepriză privind executarea lucrărilor în cadrul etapei I a proiectului "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni". Drept rezultat, conform contractului de antrepriză, vor fi construite reţele de canalizare cu o lungime de 8960 metri. Beneficiarii direcți al proiectului devin cei 2000 de cetățeni care locuiesc în sectorul Valul lui Traian

O altă vizită a fost efectuată cu scopul monitorizării nivelului de implimentare a activităților în cadrul proiectului: : ”Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conectării cu drumul național R30 Chișinău – Căușeni - Frontiera cu Ucraina”

Astfel, deplasîndu-se pe șantierul de construcție a drumului intercomunitar Feștelița - Marianca de Jos - Ștefan Vodă, echipa ADR Sud a constatat și de această dată, că în procesul de executare a lucrărilor prevăzute de proiect sunt în plină desfășurare. Astfel, la porțiunea de drum din intravilanul s. Feștelița sunt deja montate integral bordurile, fiind așternut stratul final de piatră spartă. Curînd urmează să înceapă lucrările de asfaltare propriu-zise. Pe porțiunea de drum de conectare a localităților se efectuau lucrări de montare a podețelor, iar în intravilanul s. Marianca s-a constatat un progres vizibil, fiind așternut pe toată porțiunea de drum, primul strat de piatra spartă.

Precizăm că proiectul "Construcția drumului intercomunitar Feștelița - Marianca de Jos - Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii acestuia cu drumul național R30 Chișinău - Căușeni - frontiera cu Ucraina" este finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și are o valoare totală de 23 200 000,00 leiAcesta  prevede construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos - Ștefan Vodă, cu lungimea de 3,88 km, și interconectarea rețelei de drumuri locale cu drumul național R30, Chișinău - Căușeni - Ștefan Vodă - Ucraina. Implementarea acestui proiect contribuie la diminuarea timpului și costurilor de deplasare în localitățile partenere și în regiune cu cel puțin 50 %.