Prima   -  Presa   -  Noutăți - Proiectul Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Sud, discutat în cadrul unei ședințe organizate de ADR Sud

Proiectul Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Sud, discutat în cadrul unei ședințe organizate de ADR Sud

   
25.05.2017   354 Accesări  

Miercuri, 24 mai 2017, în sala de protocol a Consiliului Raional Cimișlia a avut loc ședința Grupului de Lucru Regional Sectorial în domeniul elaborării Programului Regional Sectorial (PRS) pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul documentului elaborat cu ajutorul experților Oxford Policy Management  în cadrul proiectul "Asistență pentru facilitarea creșterii economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia", finanțat de Guvernul Marii Britanii din sursele Fondului de Bună Guvernare prin intermediul DFID (Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).

La lucrările Grupului de Lucru Regional Sectorial pentru dezvoltarea Infrastructurii de Afaceri în Regiunea Sud au participat Valentina Țapiș, șefa Direcției politică și cooperare regională la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, Galina Șelari, director al Centrului de Investigații Strategice și Reforme din Republica Moldova, Alla Levitskaia, director executiv al Incubatorului inovațional „INNO Center"din cadrul Universității de Stat din Comrat, Irina Todos, prorector activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională  la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu"din Cahul, managerii Incubatoarelor de Afaceri din raioanele Cimișlia, Leova și Ștefan Vodă, respectiv Olga Postovanu, Boris Patrașcu și Tatiana Cuclenco ș.a.

În cadrul ședinței, Stela Corobceanu, consultant Oxford Policy Management,  a prezentat principalele documente de politici publice în domeniul dezvoltării economice și dezvoltării regionale, care au stat la baza elaborării PRS pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor (ISA) în Regiunea Sud a Republicii Moldova, inclusiv programele și strategiile naționale și regionale, cadrul legal pentru dezvoltarea regională și a ISA și cadrul instituțional, angajamentele Republicii Moldova în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană etc.

În continuare, Galina Șelari a prezentat profilul economic al Regiunii de Dezvoltare Sud, care a inclus date statistice relevante de ultimă oră privind Produsul Intern Brut Regional, situația în industrie și agricultură, cadrul investițional, populația și localizarea ei în zona de referință, principalele caracteristici ale antreprenorialului în RDS, infrastructura de sprijin a afacerilor (ISA) existentă, domeniile de activitate ale subiecților din infrastructura de sprijin a afacerilor ș.a.

Economista a atras atenția reprezentanților APL din raioanele Regiunii de Dezvoltare Sud că este foarte important ca, atunci când aceștia vor purcede la elaborarea conceptelor de proiect menite să impulsioneze dezvoltarea economică a localităților din care fac parte, să recurgă la datele statistice recente care se conțin în PRS-ul pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor elaborat. Astfel, cei care vor participa la scrierea și realizarea unui sau altui proiect vor cunoaște foarte bine profilul beneficiarilor, vor putea adapta datele statistice la realitatea existentă și vor asigura astfel șanse mai mari pentru succesul obiectivelor propuse.

În runda de discuții care au urmat în continuare pe marginea proiectului PRS-ului pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor, majoritatea factorilor abilitați cu funcții de dezvoltare a sectorului economic al Republicii Moldova au dat o apreciere foarte bună programului elaborat de experții Oxford Policy Management. În această ordine de idei,  reprezentanta mediului academic, Irina Todos, doctor conferențiar, prorector al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu"din orașul Cahul, a menționat calitatea analizei economice care se regăsește în documentul proaspăt elaborat.
"Pentru ca PRS-ul să fundamenteze principalele priorități de dezvoltare a Infrastructurilor de Suport în Afaceri pentru următorii cinci ani, s-a efectuat o analiză minuțioasă a celor existente, inclusiv domeniile pe care acestea își focusează activitatea și subiecți ISA la nivel regional și national. Este o analiză amplă, profundă, foarte bună din punct de vedere statistic, redată în dinamică. Cu siguranță ea va contribui la dezvoltarea sectorului. Aceste date ne vor ajuta și pe noi în cercetările pe care le efectuăm", a specificat Irina Todos.


Ținând cont de faptul că Regiunea Sud rămâne a fi, deocamdată, una subdezvoltată, de către majoritatea perticipanților a fost invocată necesitatea susținerii reale de către stat a dezvoltării mediului de afaceri, creării și dezvoltării în zonă a infrastructurii de sprijin a afacerilor, despre stimularea culturii antreprenoriale, promovarea și facilitarea creării parteneriatelor public-private în cadrul proiectelor de dezvoltare economică a Regiunii de Dezvoltare Sud.

În perioada imediat următoare, va fi făcută sinteza observațiilor și propunerilor făcute pe marginea proiectului Programului Regional Sectorial (PRS) pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor, ca ulterior să aibă loc definitivarea documentului și propunerea acestuia spre consultare publică.

Amintim că Grupul de Lucru Regional Sectorial a fost constituit la 22 februarie 2016, prin ordinul nr. 32 al Ministrului Dezvolării Regionale și Construcțiilor, şi întrunește 22 de membri. În data de 20 iunie a aceluiași an a avut loc prima ședință a GLRS, în cadrul căreia a fost aprobat planul de acțiuni în vederea elaborării Planului Regional Sectorial (PRS). Ulterior, pentru consultarea mediului de afaceri, a fost desfășurată o masă rotundă cu reprezentanții businessului mic și mijlociu din regiune. Ultima ședință a GLRS s-a desfășurat la 31 martie 2017, în cadrul căreia s-au stabilit viziunea și obiectivele de dezvoltare ale sectorului. 


Scopul elaborării  Programului Regional Sectorial (PRS) pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor constă în stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale sectorului menționat prin planificarea și programarea detaliată a intervențiilor pentru un orizont de timp previzibil, racordate la țintele naționale de dezvoltare, la politicile UE, astfel încît acest program să contribuie în mod real la dezvoltarea Regiunii Sud și, implicit, la dezvoltarea ţării în ansamblu.