Prima   -  Presa   -  Noutăți - Ședința grupului extins de lucru în cadrul proiectului „Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Cahul„

Ședința grupului extins de lucru în cadrul proiectului „Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Cahul„

   
25.02.2016   869 Accesări  

O ședință de lucru a grupului extins, constituit în cadrul proiectului "Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Cahul", a avut loc recent în orașul Cahul.

În decursul ședinței a fost audiată informația privind mersul lucrărilor planificate în cadrul proiectului, prezentată de antreprenorul general, Izodromgaz SRL. În același timp, responsabilii au luat act de documentația de argumentare a necesității efectuării de către antreprenor a unor lucrări suplimentare apărute în cadrul proiectului, examinând inclusiv documentele pregătite de către autorul de proiect și scrisoarea emisă de către beneficiar. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Victor Căun, directorul ADR Sud, Maria Culeșov, împreună cu Sergiu Andronachi, specialist în monitorizarea proiectelor, Sergiu Pleșca, consultant GIZ, ș.a. s-au întâlnit cu șeful APL de nivelul I, primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș, care a evoluat pe post de beneficiar al proiectului nominalizat, cu șeful interimar al Întreprinderii Municipale "Apă-Canal" Cahul, Gheorghe Ghețivu, și reprezentantul antreprenorului general contractat pentru executarea lucrărilor, SRL"Izodromgaz", Ion Iancovschi.

În deschiderea ședinței, Sergiu Andronachi a prezentat ordinea de zi, specificând că scopul principal al întrunirii este acceptarea sau neacceptarea de către beneficiar a neconformităților stabilite de antreprenor.

Ion Iancovschi a prezentat obiecțiile antreprenorului parvenite ca răspuns la scrisoarea beneficiarului. Beneficiarul, împreună cu reprezentantul companiei de proiectare, și-au argumentat factologic răspunsurile cu privire la precizarea cantităților branșamentelor și a instalării de conducte, flanșe, coturi etc., care urmează a fi făcute pe parcursul implementării proiectului, invocând necesitatea prezentării unui proiect și a unui deviz suplimentar de cheltuieli pentru construcția unui telfer în sala de filtre.

S-a decis ca toți actorii implicați, și anume reprezentantul beneficiarului, ai antreprenorului și proiectantului, să stabilească o întâlnire unde să fie analizate și luate decizii cu privire la neconformitățile depistate.

Ulterior, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, și Sergiu Andronachi, specialist în monitorizarea proiectelor, au vorbit despre procedura de contractare a lucrărilor suplimentare, menționând că pentru desfășurarea acesteia sunt necesare patru documente de bază: caietul de sarcini, devizul proiectantului, memoriul explicativ și devizul antreprenorului.  În același timp, responsabilii din cadrul ADR Sud au ținut să sublinieze că fără acordul proiectantului nu vor fi aprobate și efectuate niciun fel de lucrări suplimentare în cadrul proiectului "Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Cahul", demarat acum două săptămâni.

La finalul ședinței, Ion Iancovschi a prezentat o informație privind mersul lucrărilor în cadrul proiectului, specificând că până la moment au fost procurate vanele, materialul hidroizolant, a început demontarea vanelor în sala de filtre, a placajelor de faianță din patru filtre rapide etc.