Prima   -  Presa   -  Noutăți - La Cahul va fi construit un parc industrial

La Cahul va fi construit un parc industrial

   
21.10.2015   1616 Accesări  

Piața locurilor de muncă din Republica Moldova înregistrează un regres considerabil. Avem cel puțin patru șomeri la un loc de muncă vacant, arată datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ideea de proiect "Crearea infrastructurii de utilități externe al Parcului Industrial", elaborată de către  administrația raionului Cahul și SRL "SUD-INVEST COMPANY", prezentată la Conferința finală a proiectului "Consolidarea capacităților administrațiilor publice din Republica Moldova" vine cu o soluție în neutralizarea problemei prin crearea Parcului Industrial (PI).

Constituirea și funcționarea parcurilor industriale are drept scop promovarea politicii de constituire și dezvoltare a parcurilor industriale întru asigurarea unui climat investițional favorabil și încurajarea fluxului de investiții în regiunile țării.

Apariția în Moldova a zonelor similare de concentrare a producției industriale și concomitent a businessului va permite crearea structurilor economice de mare

 eficacitate, tipice pentru economia țărilor dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului "Crearea infrastructurii de utilități externe al Parcului Industrial" este de a stimula activitățile sectorului antreprenorial din Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) prin crearea unui mediu favorabil investițiilor.

Beneficiarii proiectului ar fi 46 de întreprinderi și potențiali antreprenori, care pot deveni rezidenți al PI Cahul, agenții economici din RDS, cât și  populația, care constituie 543,1 mii locuitori.

Impactul asupra beneficiarilor ar fi condițiile favorabile pentru activitatea sectorului antreprenorial din RDS, sporirea impozitelor în buget, majorarea exportului de mărfuri autohtone etc.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

  • 46 potențiali investitori străini, autohtoni, rezidenți, care vor beneficia de facilitățile Parcului Industrial Cahul;
  • Circa 440 locuri de muncă, din care 23 în cadrul întreprinderii administratoare;
  • Sporirea impozitelor cu cca 14 mln lei anual;
  • Atragerea investițiilor directe în regiunea în mărime de aproape 103,9 mln lei etc.

Pentru implementarea proiectului raionul Cahul deține următoarele documente:

    1.  Studiu de fezabilitate al Parcului Industrial Cahul, elaborat de către "Pro Afaceri" SRL Chișinău, 19.08.2014;

    2.   Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 05/06-III cu privire la crearea PI Cahul din 10.09.2014;

    3.   Contract de comodat dintre Consiliul Raional Cahul și SRL „SUD-INVEST COMPANY" nr.584 din 25.09.2014;

    4.   Proiect tehnic;

    5.   Titlul de proprietar al terenului;

    6.   Certificat de urbanism nr 087/1 din 19.12.2014;

    7.   Planul topografic al terenului 2014;

    8.   Raport de evaluare a bunului imobiliar nr.00506 din 23.06.2014;

    9.   Aviz de racordare la rețelele de gaz natural, nr. 7110 din 11.07.2014;

   10.  Aviz  de racordare la rețelele de aprovizionare cu energie electrică nr. P 30302014070004 din 07.07.2014;

   11.  Aviz de racordare la rețele de aprovizionare cu apă nr. 255 din 04.07.2014;

   12.  Cererea Ministerului Economie de avizare a Proiectului HG cu privire la acordarea titlului de Parc Industrial SRL "SUD- INVEST COMPANY"  NR05/1-5960 din 16.10.2014.

În Republica Moldova la momentul actual există șase Parcuri Industriale. Sperăm, că în timpul apropiat numărul lor să fie în creștere. Întreaga prezentare al proiectului "Crearea infrastructurii de utilități externe al Parcului Industrial" o vedeți mai jos.