Prima   -  Presa   -  Noutăți - Continuă activitățile de elaborare a programului regional sectorial în domeniul infrastructurii drumurilor

Continuă activitățile de elaborare a programului regional sectorial în domeniul infrastructurii drumurilor

   
24.07.2014   921 Accesări  

Programarea Regională Sectorială (PRS) în domeniul infrastructurii Drumurilor Locale și Regionale (DLR), reprezintă un proces participativ pentru consolidarea capacităților de planificare și programare în Regiunea de Dezvoltare Sud, care va asigura dezvoltarea proiectelor de investiții. Planificarea și Programarea Regională Sectorială este realizată cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale", implementat de GIZ  și finanțat de Uniunea Europeană.

Strategia de Dezvoltare Regională Sud 2010-2016 stabilește printre prioritățile de bază și  reabilitarea infrastructurii fizice, inclusiv eficientizarea sistemului de planificare teritorială, modernizarea și dezvoltarea traseelor de acces, infrastructurii rutiere și conexiunilor internaționale.

Atelierul de lucru nr. 3 a avut  drept scop prezentarea Capitolului 3 al PRS privind nivelul dorit de dezvoltare sectorială pînă în 2018-2020.

La cel de-al treilea atelier au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției  de Dezvoltare Regională Sud, Ministerului  Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), Administrației  de Stat a Drumurilor (ASD), membrii grupului de lucru regional sectorial (Consiliile Raionale, Întreprinderile de întreținere a drumurilor),  experți naționali și internaționali,  și consultanți GIZ.

În debutul evenimentului, directorul ADR Sud, dna Maria Culeșov, a menționat că ”atelierele anterioare s-au desfășurat în atmosferă lucrativă  și au dat rezultate frumoase. Și în cadrul acestui atelier avem  de muncit și de luat decizii foarte importante pentru întreaga Regiune. Urmează ca în rezultatul acestor activități să elaborăm un draft de document calitativ și bine structurat".

În cadrul atelierului au fost abordate subiecte ce țin de  obiectivele dezvoltării regionale, prin prisma modernizării și dezvoltării traseelor de acces, infrastructurii rutiere și conexiunilor internaționale.

Participanții, membri ai grupului de lucru regional, au realizat exerciții practice,  prin care au  formulat  viziunea de dezvoltare a sectorului DLR  și au   evaluat  riscurile posibile.

Conform studiilor  realizate au fost identificați 242 km de coridoare de DLR,  care reprezintă  33,5 % din totalul de drumuri din Regiunea Sud.

În finalul atelierului, au fost identificate și discutate măsuri de ordin politic, juridic, financiar și socio-economic, de atenuare a riscurilor .

Grupul regional de lucru în domeniul drumurilor regionale  și locale, a identificat acțiunile ce urmează să le întreprindă pînă la atelierul ulterior, care se va desfășura în luna august curent.