Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii CRD Sud manifestă interes sporit pentru consolidarea capacităților

Membrii CRD Sud manifestă interes sporit pentru consolidarea capacităților

   
22.10.2013   1398 Accesări  

    Costești, Ialoveni/22 octombrie 2013.      

         

La inițiativa specialiștilor Agenției de Dezvoltare Regională Sud și cu suportul informațional și logistic al GIZ - Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, a demarat ciclul de instruire  și consolidare a membrilor Consiliilor de Dezvoltare Regională, concept aprobat  la ședința ordinară a CRD Sud , din 11 iulie 2013. "Dezvoltarea capacităților membrilor consiliilor regionale" a convocat 70% din membrii CRD Sud, ceea ce demonstrează interesul și implicarea mai activă în dezvoltarea regională. În cuvîntul de deschidere, președinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, dna Efrosinia Grețu, a declarat că ”... am luat această decizie, în ședința ordinară din iulie, este un lucru benefic și aducem mulțămiri inițiatorilor, dar și organizatorilor. Această prezență, demonstrează că nu sîntem indiferenți față de dezvoltarea Regiunii  Sud. Dezvoltarea Regională este un domeniu relativ nou, dar face pași siguri prin activitatea Agențiilor de Dezvoltare Regională”.

Atelierul de instruire a conținut activități teoretice, dar și practice, care au permis participanților să se familiarizeze mai detaliat cu rolul și atribuțiile CRD-ului, dar și cu practicile europene ale unor instituții similare. Stefan Elsing, expert GIZ , a împărtățit experiența Germaniei în asigurarea dezvoltării regionale, iar Sorin Maxim, director ADR Vest-Timișoara- experiența României.

Directorul ADR Sud,dna Maria Culeșov,  a declarat că "aceste activități ne vor permite să facem  schimb de experiență. Sînt mîndră că inițiativa vine de la ADR Sud - dna Tatiana Aramă, șefa Secției planificare srategică și programare,  Sergiu Pleșca, consultant GIZ - au elaborat conceptul,  aprobat la CRD din 11 iulie. În rezultat vom avea o echipă mai consolidată, mai activă și responsabilă în promovarea  și dezvoltarea Regiunii Sud."

Colaborarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei - GIZ, nu se limitează doar la proiecte investiționale, de aceea și a susținut acest ciclu de instruiri.  Alexandr Muravschi, consultant senior în cadrul GIZ a confirmat această tendință:"GIZ este partenerul strategic al Guvernului și MDRC, iar ADR-le sînt cele mai dinamice instituții publice. Scopul GIZ este de a asigura durabilitatea și eficiența proiectelor investiționale. De aceea am susținut initiativa CRD Sud, prin a promova și descentralizarea, astfel ca CRD să devină un "parlament regional". Am susținut și vom susține orice inițiativă de instruire și consolidare a capacităților tuturor actorilor dezvoltării regionale."

Membrii CRD Sud s-au familiarizat și cu viitoarele "Programe de Cooperare Transfrontalieră", precum și cu rolurile grupurilor de lucru în cadrul Consillilor Regionale. Membrii CRD Sud s-au implicat activ în dezbatrea subiectelor ce țin de „Egalitatea de gen", subiect  prezentat de Ștefan Toderașcu, consultant GIZ în planificare și programare regională.

Menționăm că ciclul de instruiri ale membrilor CRD va continua cu reuniuni   pentru fiecare componentă a CRD-ului . Pentru  CRD Sud a fost  util acest atelier, deoarece  în cadrul ședinței CRD din 23 octombrie, s-au regăsit propuneri discutate în cadrul atelierului , dovadă a eficienței activității desfășurate.