Prima   -  Presa   -  Noutăți - Instruire în elaborarea conceptelor de proiecte posibile în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice

Instruire în elaborarea conceptelor de proiecte posibile în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice

   
25.06.2013   1062 Accesări  

Începînd cu anul 2010 Regiunile Nord, Centru și Sud au fost implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională și Agențiile de Dezvoltare Regională.În acest context, proiectul ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale, aria de intervenție 2,”Planificare și Programare Regională”, vine să acorde suport Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor precum și ADR-urilior în demararea procesului de planificare regională în sectorul Eficienței Energetice.Acest  proces se axează pe antrenarea reprezentanților  grupului de lucru, precum și a altor actori interesați în eficientizarea consumului de energie în clădirile publice la nivel regional.

Astfel la data de 24 iunie 2013, la Cimișlia s-a desfășurat  al doilea atelier de lucru ”Planificare regională în sectorul eficiența energetică în regiunea Sud” care a avut ca obiectiv prezentarea unui sumar și consultarea elementelor-cheie ale proiectului planului regional în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice, precum și punerea în discuții a aspectelor de gender în Eficiența Energetică a clădirilor publice.La atelier au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției de Eficiență Energetică, membrii grupului de lucru al ADR Sud, manageri energetici, ingineri responsabili de domeniu la nivelul APL, consultanți GIZ.În cadrul sesiunii au fost abordate aspectele teoretice ce țin de Eficiența Energetică, dar s-au realizat și  exerciții practice în care s-au implicat activ toți participanții.

 

Colm McClements-expert GOPA II a accentuat necesitatea colaborării cu ADR Sud, menționînd că în  Managementul Deșeurilor Solide s-a realizat deja un mare volum al lucrărilor și pînă în  septembrie este necesar să fie elaborat și în acest domeniu documentul final-plan sectorial în Eficiență Energetică, iar către sfîrșitul lunii și o listă a conceptelor de proiect.Dl McClements a recomandat ca deja către sfîrșitul lunii noiembrie consultanții GIZ să identifice și obiectivele, ca pînă la sfîrșitul anului 2014 să se depășească toate etapele, ajungîndu-se pînă la finanțare.Doamna Tatiana Aramă, șefa Secției Planificare Strategică și Programare a ADR Sud a declarat că rezultatul conlucrării cu experții GIZ va culmina cu elaborarea notelor conceptuale, perfectarea pachetului de documente, dar nu și cu finanțarea propriu-zisă. Experții  Agenției de Eficiență Energetică-dnii Ion Muntean și Sergiu Robu, au venit cu recomandări pentru ghidarea metodologică a procesului de elaborare a conceptelor de proiecte posibile în domeniul Eficienței Energetice a clădirilor publice, începînd cu prioritizarea edificiilor publice și finalizînd cu elaborarea listei de concepte de proiect posibile.

 

În final, expertul GOPA II-Colm McClements, împreună cu directorul a ADR Sud-Maria Culeșov, au convenit asupra acțiunilor comune care urmează a fi întreprinse de către grupul de lucru al ADR Sud, aplicanților (APL) și experții GOPA II.