Prima   -  Presa   -  Noutăți - Activități noi pe agenda de lucru a Asociației pentru managementul deșeurilor în RDS

Activități noi pe agenda de lucru a Asociației pentru managementul deșeurilor în RDS

   
19.02.2013   1921 Accesări  

Cimișlia| 19 februarie| Ședința Asociației pentru Managementul Deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Membrii Asociației pentru Managementul Deșeurilor din Regiunea de Dezvoltare Sud s-au întrunit în ședință marți, 19 februarie pentru a discuta planul de lucru pentru anul 2013. În urma finalizării cu succes a primei etape de înregistrare a organizației, membrii constituenți au convenit asupra pașilor următori din activitatea Asociației. La ședință s-a mai discutat despre  procesul de sensibilizare a populației din Regiunea de Sud cu privire la serviciile de salubrizare cît și despre promovarea cooperării intercomunitare în sectorul managementului deșeurilor.

Prima etapă în procesul de activitate a Asociației s-a încheiat cu succes prin înregistrarea oficială a organizației pe 4 ianuarie 2013. Asociația pentru managementul deșeurilor în RDS este o organizație nonguvernamentală și neafiliată politic formată din unitățile administrativ-teritoriale și reprezintă o premieră pentru R. Moldova. Asociația își propune să ducă la bun sfârșit prevederile Strategiei de Gestionare integrată a deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud. Modelul urmat de Regiunea de Sud sub egida coordonatorilor proiectului ,,Guvernarea deșeurilor ENVP Est,, și cu susținerea Agenției de Dezvoltare Regională Sud vine să combată, concomitent și efectiv în cele 8 raioane, cea mai stringentă problemă cu care se confruntă localitățile regiunii, cea a poluării mediului ambiant.

Ședința a avut drept scop principal aprobarea planului de activitate pentru anul 2013. Conform planului, nou aprobat, în perioada următoare membrii au sarcina să creeze o echipă de lucru responsabilă de activitățile de secretariat, să creeze premise pentru elaborarea proiectelor calitative și durabile în sectorul MDS, sensibilizarea populației RDS cu privire la serviciile de salubrizare. Președintele Asociației, Tatiana Èšurcan a ținut să menționeze că planul este unul destul de temeinic și cuprinde subiecte sensibile ce preocupă toate adminitsrațiile locale și raionale din Regiunea de Sud.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a fost reprezentat de către șeful adjunct al Direcției generale dezvoltare regională, Igor Malai, care a vorbit despre importanța unei astfel de organizații pentru RDS: ,,Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor este îndeosebi ineresat în succesul acestei organizații, pentru că sunteți primii din Republica Moldova care au pus pe roate un mod de conlucrare în vederea combaterii unei probleme cu caracter regional. Exemplul Dumneavoastră va putea fi preluat și de către celelalte regiuni de dezvoltare din țară."  

Tatiana Èšugui, coordonator național al proiectului ,,Guvernarea deșeurilor - IEVP Est" a vorbit în cadrul ședinței despre realizările proiectului orientate spre stabilirea unei viziuni strategice pentru dezvoltarea domeniului gestionării deșeurilor la nivel național și regional. ,,Pe parcursul ultimului an de implementare a proiectului ne vom canaliza efeorturile noastre în continuare în acordarea suportului pentru întărirea capacităților instituționale ale A.M.D. Sud, în supravegherea studiilor de fezabilitate pentru construcția depozitelor regionale și a stațiilor de transfer, pentru dezvoltarea proiectelor de regionalizare a serviciilor de salubrizare în Regiunea de Sud."