Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întrprinderilor Mici și Mijlocii au organizat un seminar cu genericul “ Dezvoltarea antreprenorială în Regiunea de Dezvoltare Sud„.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întrprinderilor Mici și Mijlocii au organizat un seminar cu genericul “ Dezvoltarea antreprenorială în Regiunea de Dezvoltare Sud„.

   
06.12.2010   2719 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întrprinderilor Mici și Mijlocii în perioada de 2 - 3 decembrie 2010 în or. Cantemir și or. Cimișlia, au organizat 2 seminare de dezvoltare antreprenorială, unde au fost întruniți primari, reprezentanți ai secțiilor de economie, antreprenori și ONG-uri din Regiunea Sud.  În total la seminare au participat circa 90 de persoane din regiune.

Seminarele au avut drept scop informarea și mobilizarea cetățenilor din Regiunea Sud în domeniul dezvoltării antreprenoriatului și au avut ca teme de discuție mai multe subiecte importante.

În prima parte a seminarului Dna Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a vorbit despre rolul ADR Sud în procesul de dezvoltare regională a Regiunii de Dezvoltare Sud. Înprezentarea sa publicul a fost informat despre Agenția de Dezvoltare Regională Sud și activitățile de bază ale instituției, a specificat proiectele care sunt în curs de implementare în cadrul regiunii, necesitatea și posibilitățile de dezvoltare economică în regiune.

Dna Olga Melniciuc, reprezentant al ODIMM-ului, a vorbit despre proiectele de dezvoltare antreprenorială disponibile în Republica Moldova, implementate de ODIMM.         Dna Melniciuc a prezentat succint fiecare proiect și condițiile de participare făcînd apel celor eligibili să participe, deschizîndu-și cîte o afacere.

La fel de utilă și importantă a fost prezentarea Dlui Constantin Enciu despre Partenerietul Public - Privat. În cadrul acestei prezentări Dl. Enciu a explicat în detalii procedura de creare și implementare a parteneriatului public-privat, oferind și exemple elocvente.

În a doua parte a seminarului au fost prezentate un șir de exemple de succes de proiecte de dezvoltare regională din țară și de peste hotare de către Oxana Ungureanu, coordonator  în cadrul ODIMM. Aceste exemple au fost apreciate de participanți pentru faptul că prezintă niște idei originale, inovative și interesante. 

Dna. Lucia Ușurelu a prezentat Incubatorul de Afaceri ca instrument de dezvoltare regională. În acest context a fost relatată experiența incubatorului de Afaceri de la Soroca și a fost expusă pas cu pas procedura de realizare a acestui tip de proiect.

Participanții s-au implicat activ în discuții și dezbateri, prezentînd interes față de subiectele abordate. În urma discuțiilor în grup au fost identificate mai multe idei de proiecte pentru dezvoltarea regională, probleme cu care se confruntă antreprenorii și posibilități de soluționare a acestora.  Ei au considerat necesare aplicarea în practică a unor idei de dezvoltarea antreprenorială cum sunt parcurile industriale și incubatoarele de afaceri.

Astfel pentru a activiza dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea de Sud s-a stabilit organizarea unor astfel de seminare în fiecare raion a regiunii.

La finele seminarelor a fost efectuată evaluarea activităților și determinați pașii ulteriori care trebuie întreprinși.  De asemenea, în cadrul evaluării a fost propunerea de a se constitui Asociația Oamenilor de Afaceri din Regiunea Sud, pentru a contribui la dezvoltarea antreprenoriatului din Regiunea Sud prin crearea Incubatoarelor de Afaceri în Regiune.