Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Consorțiul EPTISA au organizat seminarul: „ Seminar de Prezentarea Rezultatelor inventarierii DMS din Regiunea Sud. Inițierea lucrului asupra Strategiei Regionale de Gestionare a deșeurilor„

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Consorțiul EPTISA au organizat seminarul: „ Seminar de Prezentarea Rezultatelor inventarierii DMS din Regiunea Sud. Inițierea lucrului asupra Strategiei Regionale de Gestionare a deșeurilor„

   
04.11.2010   2628 Accesări  

La data de 3 noiembrie 2010, Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Consorțiul EPTISA a organizat " Seminarul de Prezentare a Rezultatelor inventarierii Deșeurilor Menajere Solide din Regiunea Sud".

Deschiderea lucrărilor a fost făcută de către dna Maria Culeșov, directorul ADR Sud, care a exprimat părerile de bine referitor la organizarea seminarului și inițierea propriu-zisă a procesului de planificare strategică.

Evenimentul a fost onorat de prezența Dlui Gheorghe Șalaru, Ministrul Mediului, experților de peste hotare și reprezentanților APL-urilor din Regiunea Sud.

Dna Tatiana Tugui în cadrul prezentării a menționat că Proiectul Guvernarea deșeurilor, finanțat de UE în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP), vizează îmbunătățirea guvernării deșeurilor în țările din regiune și stabilirea cooperării intersectoriale în domeniul gestionării deșeurilor.

Proiectul are drept obiectiv, prin cooperarea tehnică și sprijin, să asiste țările partenere din regiune, în eforturile lor de a reduce riscurile generate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, careastfelcreează riscuri de poluare a mediului și resurselor naturale în comunitate. Obiectivul specific al proiectului este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor, prin promovarea unor standarde mai înalte față de instalațiile de tratare a deșeurilor, de inițiative mai eficiente de prevenire a generării deșeurilor, creșterea capacităților pentru colectarea și sortarea deșeurilor, precum și creșterea re-utilizării, recuperării, și eliminarea în siguranță a deșeurilor. Prin intermediul acestui proiect Republica Moldova în parteneriat cu Consorțiul EPTISA, va ajuta Guvernul Moldovei, să îmbunătățească gestionarea inofensivă a deșeurilor prin:

  • Inventarierea completă al depozitelor ilegale de deșeuri existente sau a celor neconforme în regiunea-pilot;

Astfel, s-au prezentat rezultatele în urma inventarierii și au fost propuse noi inițiative în domeniul amplasării gunoiștilor.

     În partea a doua a seminarului au fost organizate ateliere de lucru asupra procesului de planificare strategică privind gestionarea deșeurilor  pentru Regiunea de Dezvoltare Sud.