Prima   -  Presa   -  Noutăți - În atenția Autorităților Publice Locale din Republica Moldova:

În atenția Autorităților Publice Locale din Republica Moldova:

   
20.10.2010   3117 Accesări  

Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Moldova anunță concursul de selectare a celor mai bune practici din domeniu. Scopul programului: a recunoaște și aprecia autoritățile publice locale care au inițiat și realizat cu succes o bună practică - inițiativă sau proiect de succes într-un domeniu de referință al activității administrației publice locale cu impact semnificativ asupra comunității. Autorităților Publice Locale câștigătoare le va fi conferit Statutul Celei mai Bune Practici în domeniu pentru o perioadă de un an, premii substanțiale și vor primi suportul necesar pentru ca să-și împărtășească practicile bune cu alte autorități publice locale din Moldova.

 

Condiții de participare:

 • La concurs pot participa toate primăriile din țară
 • Activitatea/activitățile descrise în formularul de aplicare trebuie să fie finalizate la momentul scrierii aplicației și implementate în perioada 2008-2010.
 • Nu există un număr limită de aplicații pe care le poate depune o primărie

 

Domenii de participare:

 1.  Buna guvernare

La acest domeniu pot fi depuse aplicații care se referă la una din următoarele subcategorii: 

 1. Transparență și comunicarea cu cetățenii
 2. Parteneriate
 3. Participare cetățenească
 4. Etica Publică
 5. Combaterea corupției la nivel local

      II.  Managementul strategic al comunităților locale

Practica depusă la concurs trebuie să se focuseze pe una din subcategoriile de mai jos:

 1. Dezvoltarea politicilor publice și strategiilor locale (planificare strategică locală)
 2. Implementarea planurilor strategice locale
 3. Dezvoltarea serviciilor publice performante
 4. Managementul achizițiilor publice
 5. Cooperare intercomunală

 
      III. Dezvoltarea economică locală

La acest domeniu pot fi depuse aplicații care se referă la una din următoarele subcategorii: 

 1. Crearea mediului investițional favorabil și atragerea investițiilor în comunitate 
 2. Susținerea antreprenoriatului rural și crearea locurilor noi de muncă
 3. Optimizarea cheltuielilor și atragerea resurselor extrabugetare
 4. Marketingul localității (promovarea, imaginea)
 5. Parteneriatul public-privat

 

Pentru fiecare din cele trei domenii, vor fi selectate două APL cîștigătoare.

 Cele mai bune practici vor fi selectate în baza a asemenea criterii ca:

 • Inovație (o abordare nouă a problemei soluționate)
 • Continuitate (practica se bazează pe realizările anterioare ale APL, în cooperare cu ONG, business etc.)
 • Impact (are rezultate practice care pot fi identificate și demonstrate, cu impact puternic asupra comunității sau grupurilor țintă)
 • Durabilitate (practica poate fi în continuare implementată reieșind din resursele disponibile la nivel local)
 • Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte comunități)
 • Relevanță (practica a soluționat o problemă importantă pentru comunitate)
 • Eficiență (au fost obținute rezultate bune raportate la costuri acceptabile)
 • Resurse (au fost mobilizate resurse interne (umane, financiare, materiale sau altele), au fost atrase investiții private și donatori străini)
 • Inițiativă (a fost inițiată de APL sau alți actori comunitari)
 • Participare (au fost implicați cetățenii, au fost create parteneriate locale)

 

Termen limită de transmitere a formularului completat în format electronic: 19 noiembrie 2010.

Formularele de participare pot fi găsite pe pagina web www.local.md, sau solicitate la adresa: olesea.cruc@local.md (tel.227130).

 Parteneri:  Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) 'Viitorul'; Centrul de expertiză pentru reforma administrației locale (Consiliul Europei); Programul de Dezvoltare Participativa a Comunităților din Republica Moldova (USAID/IREX CPP).

În 2010 PBP este finanțat de Consiliul Europei, Directoratul pentru Instituții Democratice.

În perioada 2005-2008, IDIS a gestionat Programul Bunelor Practici ale Autorităților Locale din Moldova, orientat să aprecieze la justa valoare autoritățile publice locale care au inițiat și realizat cu succes o bună practică. Mai mult de 200 de comunități din Moldova și-au împărtășit bunele practice, care au fost publicate în 2 ghiduri de bune practice. 20 comunități câștigătoare au fost subiectul a 3 filme documentare, care au fost distribuite pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii, consultați pagina web a programului: http://www.local.md.

 

descărcați aici formularul de participare