Prima   -  Legislație   -  Acte normative
Acte normative
   
   
   
   
   
   
Hotărîrea Guvernului Nr. 158 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională
Prevederile prezentei Strategii stabilesc obiectivele și sarcinile pe termen mediu ce trebuie îndeplinite în vederea implementării politicii de dezvoltare regională care corespunde politicii de integrare europeană a Guvernului și acordurilor bilaterale Republica Moldova – Uniunea Europeană. Conceptul și obiectivele politicii de dezvoltare regională sînt conforme experienței țărilor europene și se încadrează în Programul de Vecinătate.
Vezi în : româna   русский   04.03.2010      Monitorul Oficial Nr. 34 din 09.03.2010  
Hotărîrea Guvernului Nr.1305 din 21.11.2008 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68) și al Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 ”Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova„ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200), Guvernul HOTÄ‚RÄ‚ȘTE: Se aprobă componența nominală a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, conform anexei.
Vezi în : româna   русский   21.11.2008      Monitorul Oficial Nr. 211-212 din 28.11.2008  
   
Hotărîrea Guvernului Nr.127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
În vederea executării Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), precum în scopul dezvoltării stabile, durabile și uniforme a tuturor regiunilor de dezvoltare și a localităților Republicii Moldova, Guvernul HOTÄ‚RÄ‚ȘTE: Se creează: Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în calitate de structură funcțională de competență generală, fără personalitate juridică.
Vezi în : româna   русский   08.02.2008      Monitorul Oficial Nr. 34-36 din 19.02.2008