Prima   -  Legislație   -  Acte legislative
Acte legislative
   
   
   
   
   
Legea Nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat
Prezenta lege stabilește principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele și modalitățile de realizare, procedura de inițiere și de realizare a acestuia, drepturile și obligațiile partenerului public și ale partenerului privat.
Vezi în : româna   русский   10.07.2008      Monitorul Oficial Nr. 165-166 din 02.09.2008  
Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011
Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității vieții populației prin consolidarea fundamentului pentru o creștere economică robustă, durabilă și incluzivă. În acest context, spiritul și viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naționale relevante la cele europene.
Vezi în : româna   русский   21.12.2007      Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29.01.2008  
   
Legea Nr. 96 privind achizițiile publice
Prezenta lege se aplică contractelor de achiziții publice care nu sînt specificate la art.4 și a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri - 20 000 de lei; b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări și servicii - 25 000 de lei. Prezenta lege se aplică și contractelor de achiziții publice subvenționate direct cu peste 50 la sută de către autoritățile contractante și care nu se referă la excepțiile specificate la art.4. Prezenta lege prevede și particularități privind contractele de achiziții publice care nu sînt specificate la art.4 și a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii - 2 500 000 de lei; b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări - 99 000 000 de lei.
Vezi în : româna   русский   13.04.2007      Monitorul Oficial Nr. 107-111 din 27.07.2007  
Legea Nr.438-XVI privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova
Prezenta lege definește regiunile de dezvoltare funcționale pe teritoriul Republicii Moldova, modul de cooperare interregională, cadrul instituțional, instrumentele specifice politicii pentru dezvoltare regională, mijloacele necesare creării și funcționării regiunilor de dezvoltare.
Vezi în : româna   русский   28.12.2006      Monitorul Oficial Nr. 21-24 din 16.02.2007